Dagens namn: Brynolf
STÖRST I SVERIGE - 3,5 MILJONER LÄSARE VARJE DAG
Startsidan / Nyheter

Här är alla kostnader de slipper

 

 

 

 

Rabatter på sjukvård

Ministrarna får 95 kronor i ersättning för varje läkarbesök. Skattepliktig.

Högre sjukersättning

En karensdag. Får 90 procent av hela lönen de första 14 dagarna. Mellan dag 15 och dag 19 är sjukersättningen 85 procent och därefter 75 procent av arvodet.

Rabatterad friskvård

Ministrarna får 55 kronor i ersättning för varje behandling. Skattepliktig.

Fri medicin

Ministrarna får lämna in kvitton och får ersättning för sina läkemedelskostnader. Skattepliktig.

Högre föräldraersättning

Får 90 procent av hela lönen under hela föräldraledigheten.

Logikostnad

De ministrar som bor på annan ort och har en övernattningslägenhet i Stockholm får 4 000 kronor i logikostnad. Skattepliktig.

Betald begravning

Om en minister avlider betalas begravningshjälpen enligt grupplivförsäkring (TGL-S).

Avlöningsförstärkning

Ministrar boende på annan ort kan också få 4 400 kronor i månaden för att täcka merkostnader. Skattepliktig.

Gratis flygresor

Ministrar boende på annan ort får ersättning för alla resor till och från bostaden. Flera ministrar har årskort på SAS, värdet uppskattas till cirka 130 000 kronor om året. De skattar för omkring 10 000 kronor om året.

Gratis tågresor

Ministrar boende på annan ort får ersättning för alla resor till och från bostaden. Flera ministrar har årskort på SJ. Skattepliktig.

Statsrådsbil

Får användas i tjänsten och mellan bostad och jobb. Till och från bostaden beskattas som en förmån.

Reskostnadsersättning

för medföljande

Om en make/maka till ministern följer med på resor som godkänts av regeringskansliet utgår ersättning och traktamente precis som för ministern. Den medföljande kan då också få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Traktamente

Ministrarna har rätt till traktamente för de dagar de befinner sig på resa. Både i utlandet och i Sverige. Inom landet är ersättningen 180 kronor för heldag och 90 kronor för halv dag.

Representation

Ministrarna kan få ersättning för representation mot kvitto. Om alkohol serveras bör det vara med återhållsamhet. Representation i hemmet kräver godkännande på regeringskansliet. Ej skattepliktig.

Kostförmån

Ministrarna äter lunch för 43 kronor om de köper ett 10-häfte. Skattepliktig förmån.

Gratis tidning

Fri tidning eller tidskrift som krävs för tjänsten är skattepliktig om den skickas till bostaden.

Gratis telefon

Ministrarna har fri telefon i bostaden, på hemorten och i eventuell fritidsbostad. Det är en tjänstetelefon med hemligt nummer som inte får stängas av. Ej skattepliktig.

Gratis mobiltelefon,

dator och telefax

Ministrarna talar gratis i mobiltelefon samt har i sitt hem tillgång till dator och telefax utan extra kostnad. Ej skattepliktig.

Gratis teater och opera

Operan och Dramaten har avtal med regeringskansliet vilket gör att statsråden går gratis på båda de kungliga teatrarna. Skattepliktig.

Avgångsersättning

Avgående ministrar har rätt till en årslön i avgångsersättning. Den betalas ut en gång i månaden och samordnas med eventuell annan inkomst.

Pension

Statsråd som suttit i mer än sex år har rätt till statsrådspension. Den betalas ut fram till den vanliga pensionen. För hel pension, cirka 65 procent av lönen, krävs 12 års tjänst. Ingen får mindre än 50 procent av lönen. Samordning sker med eventuell annan inkomst.

SENASTE NYTT

Visa fler
Om Aftonbladet