"Det kan hända i Sverige igen"

Experten varnar för nya katastrofer

NYHETER

Brandsäkerheten på svenska nattklubbar förbättrades efter Göteborgskatastrofen.

Men det varade inte länge.

- Nu ser vi åter ofta att nödutgångar är blockerade, säger brandingenjör Björn Albinson.

Foto: CHRISTER HÖGLUND
Brandingenjör Björn Albinson jobbar vid räddningsverket.

Två gånger under samma vecka har människor på nattklubbar i USA dött på grund av bristande säkerhetsrutiner.

Inspektioner som räddningstjänsterna gör på nattklubbar och diskotek visar på stora brister även i Sverige.

- Det skulle lika gärna kunna hända här, säger Björn Albinson på Räddningsverket.

Räddningstjänsterna har vid sina inspektioner ofta anmärkningar på säkerheten. Den absolut vanligaste är att nödutgångarna är blockerade.

I glömska

Brandsäkerheten diskuterades mycket efter diskoteksbranden i Göteborg 1998. Men nu verkar katastrofen ha fallit i glömska.

- Säkerheten förbättrades kort efter Göteborgskatastrofen. Men nu märker vi att bristerna kommer tillbaka, säger Björn Albinson.

Enligt Björn Albinson finns flera skäl till att folktäta ställen som nattklubbar är särskilt riskfyllda:

Utrymningsvägarna är ofta blockerade eller i värsta fall låsta. Gästerna söker sig instinktivt till den väg som de kom in - det vill säga huvudentrén.

Ägaren eller arrangören tar inte ansvar för att personalen vet hur de ska agera vid en nödsituation. När någonting händer måste gästerna hjälpas ut.

På nattklubbar och diskotek samlas mycket folk. Det dröjer ofta länge innan gästerna förstår vad som händer och reagerar på faran. Alkohol fördröjer reaktionsförmågan ytterligare.

- Erfarenheter både från Sverige och andra länder visar att folk inte tar larmen på allvar. Det gällde även vid Göteborgskatastrofen, säger Björn Albinson.

Mycket kan göras för att förbättra säkerheten i Sverige.

Till stor del handlar det om information.

"Ställ frågor"

- Information, kunskap och förståelse för säkerhetsfrågor är viktigare än bredare dörrar och bättre larmsystem.

Björn Albinson säger att även allmänheten har ett ansvar.

Genom att ställa krav på nattklubbar tvingas förbättringar fram.

- Man måste våga ställa frågor till personalen om säkerheten.

Carl Hjelm