Nytt hopp för snuset i EU-dom

NYHETER

EU:s domstol ska pröva om förbudet mot att sälja svenskt snus är lagligt.

Foto: Bengt Kulén
Senast nästa år ska EU ta ställning till var snus ska få säljas.

Inför utlåtandet har Kommerskollegium gjort en utredning och yttrat sig helt i linje med tobaksbolaget Swedish Match.

Försäljningsförbudet gäller sedan 1995 i hela EU, utom i Sverige som fick igenom ett undantag.

Swedish Match har dock kunnat fortsätta att exportera snus till Tyskland under beteckningen tuggtobak.

Inte förrän i fjol tog tyska myndigheter ställning till om ''tuggtobaken'' motsvarade EU:s förbud för "blött snus för oral användning".

"Orsakar inte cancer"

Resultatet blev att hälsovårdsmyndigheterna i delstaten Westfalen stoppade snuset, varpå Swedish Match överklagade till en tysk förvaltningsdomstol.

Domstolen vände sig till EU:s domstol i Luxemburg för att få frågan prövad.

På utrikesdepartementets uppdrag har Kommers-kollegium poängterat att det enligt nya vetenskapliga rön inte finns bevis för att snus orsakar cancer i munnen:

Ett totalförbud är inte nödvändigt. Det borde räcka med bättre märkning på snusdosorna och informationsinsatser.

Snuset diskrimineras jämfört med andra tobaks-varor.

Satsar på Indien

Snusförsäljningen ökade med 13 procent till nära 2,8 miljarder kronor.

Swedish Match satsar i år på den ryska snusmarknaden och fortsätter expansionen i Indien.

Utlåtandet från EU:s domstol väntas senast under 2004.

TT