"Irak misslyckades med sin sista chans"

USA och Storbritannien lägger fram ny resolution

NYHETER

USA, Storbritannien och Spanien lade på måndagen fram ett utkast om en ny FN-resolution för att nedrusta Irak.

  Samtidigt presenterade Frankrike, Tyskland och Ryssland ett förslag som talade för fortsatta inspektioner.

Det var Storbritanniens FN-ambassadör Jeremy Greenstock som presenterade resolutionsutkastet vid säkerhetsrådets hästskoformade bord.

  - Vi som står bakom (förslaget) är övertygade om att Irak inte uppfyller och inte har för avsikt att uppfylla resolution 1441:s mål, sade han enligt sitt manus som TT tagit del av.

  - 15 veckor efter 1441 är vi inte närmare målet fullständig nedrustning.

Varningar

  Resolutionsförslaget, som började cirkulera i FN-huset en timme innan det specialinsatta mötet i säkerhetsrådet, innehåller ingen tidsgräns utan konstaterar att Irak har brutit mot FN:s resolutioner.

  Den förhållandevis korta texten påminner om de tidigare resolutionerna (den första från 1990) och påpekar att 1441 från i höstas gav landet en sista chans att uppfylla sina nedrustningsåtaganden. Texten talar inte om några faktiska åtgärder men påminner om att Irak har fått upprepade varningar om "allvarliga konsekvenser".

  Enligt utkastet erkänner säkerhetsrådet att Iraks brist på samarbete, dess massförstörelsevapen och långdistansrobotar utgör ett hot mot den internationella säkerheten. Rådet sägs ha bestämt sig för att säkra fullständigt samarbete och återupprätta fred och säkerhet i området.

  Texten föreslår att säkerhetsrådet påpekar att Irak har misslyckats med att ta den sista chans landet fick genom resolution 1441.

Upphetsning

  Samtidigt cirkulerade ett förslag från Frankrike, Tyskland och Ryssland.

  Det slår fast att målet med säkerhetsrådets resolutioner är full och effektiv nedrustning och att man bör prioritera att nå detta mål på fredligt sätt genom inspektioner. En militär insats är enbart sista alternativ. Hittills har förutsättningarna för att använda våld mot Irak inte uppfyllts, enligt texten.

  Dokumentet förespråkar ett tydligt handlingsprogram för vapeninspektörerna, utökade och stärkta inspektioner, rapporter till säkerhetsrådet var tredje vecka samt fortsatt militär press.

  Måndagens drag var väntade, men det specialutlysta mötet i säkerhetsråden orsakade ändå upphetsning i FN-huset. Tv-team flockades i hallen utanför säkerhetsrådet.

  Flera bedömare tror att säkerhetsrådet kommer att vänta med att rösta om resolutionsförslaget tills efter det att Unmovic-chefen Hans Blix har levererat sin kvartalsrapport inför rådet. Blix talesman sade till TT på måndagen att det preliminärt sker den sjunde mars. Sannolikt hoppas både USA och dess motståndare få stöd för sina argument i rapporten.

  - Som läget är nu är det svårt för USA och Storbritannien att övertyga de mindre länderna. De har tunna argument, säger en FN-diplomat till TT.

Diplomati

  Tiden fram till omröstningen kommer att präglas av intensiv diplomati och påtryckningar. USA och dess allierade behöver minst nio röster för att få igenom resolutionen och samtidigt får ingen av de permanenta medlemmarna (bland dem krigsmotståndarna Frankrike, Kina och Ryssland) lägga in sitt veto. Storbritannien, Spanien och Bulgarien stöttar öppet USA. Frankrike, Tyskland, Kina och Ryssland förordar fortsatta inspektioner. I mitten står Angola, Chile, Guinea, Kamerun, Mexiko och Pakistan - länder som blir föremål för diplomatisk dragkamp de närmaste dagarna.

  I Washington sade USA:s president George Bush redan på måndagsförmiddagen att resolutionen skulle presenteras.

  - Vi kommer att arbeta med säkerhetsrådet de närmaste dagarna, sade han i ett tal och underströk att situationen nu handlar om en enda fråga: Samarbetar Irak?

Fakta: USA:s och Storbritanniens förslag

Tidigare artiklar:

Christina Magnergård Bjers/TT