Saddam: Jag flyr inte

Irakiske presidenten i tv-intervju i natt

NYHETER

NEW YORK

Iraks president Saddam Hussein har ingen avsikt att gå i exil. Han planerar att dö i sitt land, sade han i en intervju som amerikanska tv-kanalen CBS sänder under onsdagen.

- Jag föddes i Irak. Den som beslutar sig för att överge sitt land, oavsett orsak, sviker principer, sade han.

CBS veteranjournalist Dan Rather fick intervjua den irakiska presidenten i två timmar. Intervjun sändes i programmet 60 Minutes II.

- Vi kommer att dö i detta land och vi håller fast vid vår ära, den nödvändiga äran inför vårt folk.

- Jag tror att vem som än erbjuder Saddam asyl i sitt land är i själva verket en person utan moral, sade presidenten.

Saddam Hussein förnekade bestämt att han skulle tillämpa den brända jordens taktik och låta sätta eld på sitt lands oljekällor om USA invaderar.

- Irak eldar inte upp sin rikedom och förstör inte sina dammar, sade han.

Presidenten förnekade att han har några förbindelser med nätverket al-Qaida och dess ledare Usama bin Ladin, något som Bushregeringen beskyller honom för. Han sade också att de omstridda al-Samoudrobotarna inte har en längre räckvidd än FN tillåter. FN:s chefsinspektör Hans Blix har beordrat Irak att förstöra robotarna.

Den irakiska presidentens uppfattning om den djupnande konflikten med USA sänds i sin helhet på onsdagskvällen. Dan Rather har hittills inte velat berätta hur han fick tillstånd till intervjun med Saddam Hussein. Rather har dock medgett att han var osäker in i det sista om han skulle få göra den.

Intervjun med Saddam

TT-AFP