Fick barn med sin döde man

- nu vill Diane Blood att domstol erkänner mannens faderskap

NYHETER

LONDON

Diane Blood, 36, fick två barn med sin man - efter hans död.

Hans sperma användes i en provrörsbefruktning.

Nu har en domstol i England fattat ett beslut som kan göra att Stephen Blood officiellt blir erkänd som far till Liam, 4, och Joel, sju månader.

Foto: GETTY IMAGES
Diane Blood befruktades med sin döde mans sperma och nu har barnen officiellt fått en far efter ett domstolsbeslut.

Diane Blood från Worksop i Nottinghamshire har kämpat för att hennes döde man skulle erkännas som far till de två barnen.

Stephen Blood dog av hjärnhinneinflammation 1995 och enligt den brittiska lag som reglerar för provrörsbefruktningar kan en död man inte erkännas som far.

Men i en förhandling vid High Court i London erkände i går jurister vid hälsoministeriet att lagen inte stämmer överens med den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Döda pappor erkänns

Det här öppnar för att den brittiska lagen kan ändras så att döda kan erkännas som fäder åt provrörsbefruktade barn.

Diane Blood har gått igenom två provrörsbefruktningar eftersom sperma fanns bevarad vid en klinik.

Men lagen tillät henne inte att göra dem i Storbritannien så hon fick genomgå befruktningarna utomlands.

- Det betyder allt för mig. Det är viktigt att födelseattesterna säger sanningen och inte en lögn, säger Diane Blood till BBC.

- Och det här kan betyda att mina två barn blir erkända som bröder, inte halvbröder som attesterna visar i dag.

- Det här kan återverka på min döde mans släkt eftersom de kan komma att bli erkända som fullvärdiga släktingar på faderns sida.

Leif Kasvi