”Det räcker inte för att undvika krig”

Anders Mellbourn: Trixandet gör att Iraks eftergifter framstår som oärliga

NYHETER

Pressen på Irak gav i dag utdelning – missiler förstörs och intervjuerna återupptas.

Frågan är om det räcker för USA.

– Vita huset måste redovisa vad som krävs för att ett krig ska undvikas, säger Anders Mellbourn, chef för Utrikespolitiska institutet.

Han tror att tiden börjar rinna ut även för USA. Valet står nu mellan att – som FN-inspektörerna – ta dagens besked som ett bevis på framgång eller att säga att det inte räcker.

– USA skulle kunna kalla insatsen för en seger och säga det var den militära upptrappningen som fick in FN i landet och det nu ger resultat, säger Anders Mellbourn.

Problemet är att Saddam Hussein fortsätter sitt spel.

I början av veckan ansåg han i en tv-intervju med amerikanska CBS att missilerna inte var ett problem – nu börjar Irak skrota dem.

De intervjuer som FN-inspektörerna kräver med irakiska forskare hölls i gång till dess att Hans Blix lämnade Bagdad den 7 februari. Först i dag när en ny rapport ska lämnas till säkerhetsrådet återupptogs de.

– Om Irak ska undvika ett krig så måste man gå med på sådana här krav. Men eftersom de gör det på ett trixande sätt så uppfattas det av Vita huset som att man inte samarbetar, säger Anders Mellbourn.

– Faran är att Bush har bestämt sig för att allt är ett trixande. Även de eftergifter Irak nu gör under press framstår då som oärliga.

Anders Mellbourn har därför svårt att se att de resultat FN-inspektionerna nu ger ska räcka för att USA och Storbritannien ska avstå att anfalla Irak.

– Man kan ha målat in sig i ett hörn. USA har svårt att svänga i sin retorik och nu kalla det för en seger, säger han.

Det finns ett uppenbart problem med processen i Irak. FN har beslutat att landet ska avrustas – men huruvida det sker eller inte kommer alltid vara föremål för tolkning.

–Nu handlar det mest om Iraks samarbetsvilja och det är ju en värderingsfråga.

Mattias Lundell