Ny sambolag får underkänt

Lagrådet: Regeringen gör far och son till sambor

NYHETER

MALMÖ

Regeringens förslag till ny sambolag har stött på patrull hos lagrådet. Som lagförslaget är formulerat kan alla möjliga konstellationer betraktas som samboförhållanden - till exempel far och son, bror och syster eller en ogift person som bor ihop med en som är gift på annat håll.

Efter sin granskning föreslår lagrådet regeringen att grundligt arbeta om förslaget, uppger Sydsvenska Dagbladet. Särskilt gäller det att finna formuleringar som slår fast vad som ska känneteckna ett samboförhållande.

Regeringen definierar en sambo som en person som stadigvarande bor tillsammans med en annan person i ett parförhållande och som har gemensamt hushåll.

Det skulle innebära att även äkta makar med gemensamt hushåll plötsligt också skulle tillhöra kategorin sambor. Lagrådet föreslår därför en formulering av bestämmelsen som uttryckligen slår fast att den inte omfattar makar.

Målet med lagändringen är att homosexuella sambopar i fråga om skyldigheter och rättigheter ska jämställas med heterosexuella par. Men lagrådet har funnit att regeringens förslag på ett olyckligt sätt likställer alla homosexuella parförhållanden med andra sambopar "i ett okänt antal oidentifierade författningar".

Rådet anser att detta är en olämplig lagstiftningsmetod och varnar för ett smärre lagtekniskt kaos.

Rådet finner det dessutom "ganska kuriöst" att regeringen genom skilda formuleringar banar väg för samboförhållanden mellan en ogift person och en som är gift med en annan.

De mest frapperande sambokonstellationerna skulle dock kunna komma att skapas i den nya lag om bostadsbidrag som regeringen vill att den nya sambolagen ska föra med sig.

Den skulle öppna för samboförhållanden mellan exempelvis mor-son, far-dotter, farmor-sonson om de bor tillsammans. I enlighet med likställigheten mellan homosexuella och heterosexuella par skulle det dessutom kunna inkludera sambokonstellationer som mor-dotter, far-son eller mellan bröder och systrar som delar bostad.

Regeringen presenterade sitt lagförslag förra månaden. Tanken var att den nya lagen skulle träda i kraft redan den 1 juli i år.

TT