Blandat irakiskt samarbete med FN

Ytterligare sex al-Samoud 2-robotar skrotade

NYHETER

BAGDAD

Ytterligare sex al-Samoud 2-robotar har förstörts av Irak. FN:s vapeninspektörer i Unmovic ser ''positiva tecken från irakierna''.

Men å andra sidan har trasslet med intervjuer av forskare börjat igen. Och klockan tickar allt snabbare mot krig.

- Vi kan inte tvinga dem, bara uppmuntra dem, sade general Amir al-Saadi, Saddam Husseins högste vetenskaplige rådgivare, vid en presskonferens i Bagdad på söndagskvällen.

Inspektörernas chef Hans Blix ska på fredag rapportera i FN:s säkerhetsråd. Då kan intervjuerna bli mycket viktiga i bedömningen av Iraks samarbetsvilja.

Men al-Saadi fastslog, återigen, Bagdads ståndpunkt i en lång, svettig dragkamp mellan Unmovic och myndigheterna. Unmovic vill ha oövervakade intervjuer, men Irak har länge hävdat att de flesta forskare själva inte vill.

Bromsar igen

Den senaste stötestenen är rätten, eller inte, för forskarna att använda bandspelare. På fredagen gjordes plötsligt två obandade intervjuer. Men nu tycks bromsen vara ilagd igen. Unmovic försökte på lördagskvällen intervjua fyra forskare och tekniker.

- Men bara en - med en biologisk forskare - genomfördes, sade Hiro Ueki, Unmovics presstalesman, till TT på söndagen.

Han säger att en forskare krävde dokumentation med bandspelare. En annan dök upp till intervjun med en vän som vittne. I båda fallen sade Unmovic nej. Den tredje forskaren kunde helt enkelt inte lokaliseras, sade Ueki.

Ueki, i enkel grå men prydlig kavaj, är en vänligt tillmötesgående japan i 45-årsåldern. Men han är också - som talesman för ett uppdrag med potentiellt världsomvälvande följder - hårt drillad i konsten att inte säga för mycket.

TT: Tror ni på att irakierna inte kan tvinga forskarna?

- Vi har sett positiva tecken senaste dagarna. Men vi får hur det fortsätter. Det positiva måste bedömas i en helhet på fredag, sade Ueki uttryckslöst.

''Är känd''

På söndagskvällen träffade Unmovic irakiska företrädare som ska försöka bevisa att tiotals ton av mjältbrandsbakterier och nervgiftet VX verkligen har förstörts.

Enligt al-Saadi har rester av tidigare oredovisade mjältbrandsbakterier hittats i delar av förstörda irakiska R 400-bomber, som nu grävs fram. Några bomber har hittats intakta.

- Platsen för förstörelsen av resten är känd och nu vill vi med hjälp av DNA-analyser på plats slå fast att allt förstördes där, sade al-Saadi.

Han sade också att platsen för förstörelsen av nervgiftet VX är känd och analyserbar.

På söndagen fortsatte också förstörandet av de irakiska al-Samoud 2-robotarna. FN anser att robotarna har längre räckvidd än de tillåtna 150 kilometrarna. Enligt Unmovic finns drygt 100 al-Samoud 2. Också stridsspetsar, kontrollsystem, avfyringsramper, motorer, ritningar samt utrustning för produktion ska förstöras.

Blix satte lördagen som slutlig tidsgräns för när förstörandet ska ha inletts. Och Irak agerade i absolut sista stund. De först a fyra robotarna krossades på lördagen.

''Ta tid''

Robotfrågan kan bli mycket viktig när säkerhetsrådet ska ta ställning till USA:s, Spaniens och Storbritanniens nya resolutionsförslag om att gå till storms mot Irak. Nu kan förstörandet, av länder ovilliga till krig, tas som intäkt för att Irak samarbetar.

Tio robotar gör att en tiondel är förstörda. Men det är bara fem dagar till fredag.

- Vi talar om fler än 100 robotar i olika grad av ihopsättning och utplacering. Det kommer att ta tid att förstöra dem, sade al-Saadi.

- Det ligger nog i Iraks intresse att öka takten, sade Hiro Ueki.

Tomas Bengtsson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM