Kvinna dog av liggsår - idag friades läkaren

Larver och insekter hittades i patientens sår

NYHETER

En oenig tingsrätt friade på måndagen den sjuksköterska och den läkare som misstänkts för vanvård av en dement kvinna på ett äldreboende i Landskrona.

Det hela gick så långt att kvinnan fick larver i sina fotsår.

Läkaren och sjuksköterskan var båda åtalade för att inte ha agerat tillräckligt kraftfullt när kvinnan drabbades av sår på sina hälar. Brottet rubricerades som misshandel alternativt vållande till kroppsskada eller sjukdom.

Tingsrätten i Landskrona avfärdar kategoriskt åklagarens bevisning mot sjuksköterskan. Hur skulle hon ha agerat i stället? Och vilken effekt hade det i så fall haft på sårens utveckling, undrar tingsrätten i sin dom.

Rätten avfärdar även bevisningen mot läkaren. Utifrån den information hon har fått har hon inte haft anledning att agera på ett annat sätt än hon gjort, heter det i domen.

Rätten oenig

Tingsrätten var inte enig. En av nämndemännen ansåg att bevisen räckte för en fällande dom mot sjuksköterskan.

- Det är väldigt glädjande för min klient att hon blev frikänd. Som jag sade i min plädering ska ett sådant här fall överhuvudtaget inte prövas i domstol, om det inte är uppenbart att den åtalade haft för avsikt att skada en patient, säger advokat Ulf Bagner, som företrätt den åtalade sjuksköterskan.

Svårt att bevisa

Enligt kammaråklagare Eva-Marie Persson är domen ett tydligt exempel på de bevissvårigheter som finns när det gäller brottsmisstankar mot vårdpersonal.

- Det är svårt att lägga juridiska aspekter på förlopp inom sjukvården, särskilt om det handlar om en underlåtenhet att agera. Jag skulle kunna tänka mig att det är lättare om någon har agerat och felet har orsakat en skada, säger hon.

Eva-Marie Persson har ännu inte tagit ställning till om hon ska överklaga domen.

Det uppmärksammade fallet inträffade för snart två år sedan. Pe rsonalen på det äldreboende där den 72-åriga kvinnan vårdades upptäckte missfärgade blåsor på hennes hälar. Blåsorna utvecklades till fula sår och kvinnan hade ont när såren lades om.

Såren blev allt värre och under sommaren fick kvinnan feber. Läkaren, som kontaktades per telefon, skrev en remiss till sjukhuset för behandling. Den aktuella avdelningen höll emellertid sommarstängt.

Larver i sår

Någon dag senare noterade personalen att vävnaderna i patientens lilltå var döda och att ''det inte var mycket som höll den kvar''. Först efter ytterligare en vecka fördes kvinnan akut till sjukhus, sedan personalen hittat ett svart litet djur och ett flertal larver och ägg i hennes säng. Då hade såren inte blivit omlagda på flera dagar eftersom hemvårdspersonalen inte ansåg sig kompetent att lägga om så allvarliga sår.

Socialstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot såväl sjuksköterskan som läkaren och yrkat på disciplinära åtgärder för båda. Enligt Socialstyrelsen är sjuksköterskans försumlighet större än läkarens eftersom hon hade tät kontakt med patienten.

Både läkaren och sjuksköterskan har försvarat sig med den pressade arbetssituationen under sommarmånaderna.

Läs mer om vården

Beatrice Palm/TT