Här är fisken som hotar den svenska torsken

Foto: Roar Frolandshagen/fishbase
Smörbult.
NYHETER

Torsken i Östersjön är hotad - av den svartmunnade smörbulten.

Det är en av ett hundratal främmande arter som förts in i innanhavet med lastfartygens ballastvatten.

- Den äter upp det mesta, säger marinbiologen Chris Hopkins.

Den svartmunnade smörbulten, eller Round Gobi som den också kallas, kan bli 25 centimeter lång och är lite rund i formen.

Ursprungligen kommer den från Svarta havet och Kaspiska havet.

Den finns i en del av havet i Gdansk-bukten och har redan spridit sig längre norrut och kommer att sprida sig längs alla innanhavets kuster.

Fisken har kommit in från andra vatten med olika lastfartyg. Sammanlagt har närmare 100 olika nya arter hamnat i Östersjön på så sätt.

Det handlar bland annat om en parasit som angriper simblåsan hos ålar, och plankton som misstänks bidra till den giftiga algblommningen.

Kan rubba ekosystemet

Faran med smörbulten, säger forskarna, är att den äter upp föda för annan fisk.

- Den finns bara på 20-30 meters djup men där äter den upp det mesta, säger Chris Hopkins som arbetat i Norge som professor i fiskebiologi och nu är rådgivare bland annat åt Naturvårdsverket.

- Den trivs i många olika miljöer. Karaktäristiskt för den är att den har lätt att anpassa sig och trivs i både bräckt och salt vatten.

På Naturvårdsverket och Fiskeriverket oroar sig forskarna för att den svartmunnade smörbulten ska rubba ekosystemet i Östersjön.

I Gdansk finns den redan i sådana mängder att man fiskar den.

- De sprider sig norrut utmed baltiska den kusten och finns nu utanför Estland. Men det är en tidsfråga innan den finns längs alla kuster, säger Magnus Appelberg på Fiskeriverket.

Naturvårdsverket planerar nu tillsammans med internationella organisationer hur situationen ska hanteras.

Ny lag på gång

De främmande organismerna kommer in i Östersjön med olika transportfartyg. Särskilt kritiskt är ballastvattnet som kan vara hämtat i en helt annan ekologisk miljö och sedan töms ut i Östersjön.

- Vi vill att fartygen ska byta ballastvatten i vissa djuphavsområden, säger Melanie Josefsson på Naturvårdsverket.

- Många av de sorter som klarar både bräckt och sött vatten överlever inte i salt och tvärtom.

Hon hoppas att en internationell överenskommelse om riktlinjerna för handlingsplanen ska bli antagen i år.

- Rent tekniskt kan man byta ballastvatten till havs redan idag och det kommer inte att kosta särskilt mycket. Så 2006 kanske det kan bli en internationell lag och komma igång.

Simone Söderhjelm