Nazistisk organisation kan bli av med bankkonto

Nordea undersöker möjligheten att stoppa konto för Nationalsocialistisk front

NYHETER

Rasistiska eller odemokratiska organisationer riskerar att få sina konton stoppade.

Banken Nordea undersöker just nu möjligheten att dra in kontot för organisationen Nationalsocialistisk front.

Beslutet kom efter att kommunjuristen i Karlskrona i förra veckan skrev till Nordea och ifrågasatte att den främlingsfientliga organisationen tilläts att ha postgirokonton för att samla in pengar till sin verksamhet, uppger SR Blekinge.

- Han skrev brev till vår koncernchef. Vi fick det i fredags, säger Nordeas informationschef Ann-Leena Mikiver till aftonbladet.se.

Enligt kommunjuristen Lennart Eriksson används pengarna som kommer in på organisationens konto även för att stärka en straffbar del av verksamheten.

"Vi undersöker möjligheterna att stänga kontot"

Både postgirot och Nordea lyder liksom alla andra banker under banklagen.

Det innebär att man är skyldig att upplåta ett inlåningskonto, vilket kan vara detsamma som ett postgirokonto.

- Det vi har gjort hittills är att titta på möjligheterna att stänga kontot, säger Ann-Leena Mikiver.

Hon påpekar att Nordea inte kan neka någon ett inlåningskonto enbart på grund av kontohavarens åsikter.

- Men det finns möjligheter att stänga ett konto. Antingen att man kan påvisa kriminell verksamhet eller om vi kan påvisa att kontot missbrukas

Banken kommer nu att kontakta polis och rättsväsende för att se om kommunjuristen Lennart Erikssons påstående om kriminell verksamhet kan bevisas.

Beslut i veckan

Går inte det återstår bankens egen möjlighet att bedöma att kontot missbrukats.

- Nordea är ju ett företag med höga etiska normer. Vi vill gärna ha kunder som bekänner sig till demokratiska spelregler, säger Ann-Leena Mikiver.

Nordea kommer att fatta beslut under veckan som kommer om man ska stänga den nazistiska organisationens konton eller inte.

Caroline Olsson