Färre dödsfall i trafiken

Vägverket: Vi vet inte varför

NYHETER

Antalet dödade i trafiken har hastigt minskat med nästan 30 procent och myndigheterna är förbryllade.

Från 280 dödade har siffran nu sjunkit till färre än 200.

- Det är mycket märkligt, säger trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, Vägverket, till Göteborgs-Posten.

- Vi vet inte varför trafiken blivit så mycket säkrare, varför dödsolyckorna blivit så markant mycket färre.

Minskningen framgår av den preliminära statistik som finns för hösten och vintern 2002-2003, jämfört med samma period 2001-2002.

Från 280 dödade har siffran nu sjunkit till färre än 200. Siffrorna ska diskuteras vid det möte kommunikationsminister Ulrika Messing har på torsdag med företrädare för myndigheter och organisationer som jobbar med trafiksäkerhet.

Statistiken omfattar perioden september-februari. Skillnaden mellan de två mätperioderna har inte varit så stor sedan början av 1990-talet.

Tidigare säkerhetsarbete kan ligga bakom

Claes Tingvall tror att minskningen av antalet trafikdöda kan vara resultatet av tidigare säkerhetsarbete. Han nämner lagen som tvingar bilister att väja för fotgängare vid övergångsställen, ökad separering mellan oskyddade trafikanter och bilarna och fler vägar med mitträcken och kameraövervakning, som tänkbara orsaker till förändringen.

Antalet dödade i trafiken har plötsligt minskat med nästan 30 procent. Hösten och vintern 2001-2002 dog 280 personer, motsvarande period 2002-2003 färre än 200.

aftonbladet.se , TT