Svensk kassaservice lägger ner 200 kontor

Postens brakförlust tvingar fram neddragningar

NYHETER

Posten gjorde en förlust på nästan 790 miljoner kronor förra året.

Och nu tvingas bolaget till nya neddragningar för att spara pengar.

De närmaste åren ska 200 kassaställen försvinna.

I Postens nya organisation sköts betal- och kassatjänster av Svensk kassaservice, som finns på cirka 1200 ställen i landet.

Men bara ett år efter att den nya organisationen sjösatts är det dags för förändringar; de närmaste åren ska 200 av serviceställen försvinna.

Målet är att verksamheten ska ge ett nollresultat år 2005.

- Neddragningarna kommer främst att ske i storstadsområdena, säger Postens presschef Mattias Geijerstam.

Misslyckade it-satsningar

Verksamheten ska ses över under våren. Exakt vilka serviceställen som ska läggas ner är ännu inte klart. Inte heller hur många arbetstillfällen som därmed kommer att försvinna.

Förra årets förlust på 790 miljoner kronor förlaras deelvis med vikande brev- och transaktionsvolymer i kassanätet. Det framgick av det bokslut som Posten presenterade på måndagen.

Fredrik Rundkvist