Ringholm oroad över Sveriges ekonomi

”Det är tyvärr ett ganska dystert ekonomiskt klimat”

NYHETER

STOCKHOLM

Finansminister Bosse Ringholm är oroad över det ekonomiska läget inför regeringens vårbudget.

  - Det är tyvärr ett ganska dystert ekonomiskt klimat. Förutsättningarna för vårbudgeten är sämre än på flera år.

Den 15 april läggs regeringens vårproposition. Ringholm presenterade det ekonomiska läget för s-riksdagsgruppen på tisdagskvällen och det kan bli aktuellt med besparingar, sänkta överskott och på sikt uppskjutna reformer.

  - Tillväxten för förra året hamnar kanske nära två procent och det är tveksamt om vi får en sådan tillväxt i år, sade Ringholm efter träffen med riksdagsgruppen.

  Regeringen hoppades i höstas på en tillväxt på 2,5 procent i år, men nu ser det ut att bli "klart under två procent".

Krigshot

  Enligt Ringholm utvecklas inte alls exporten och importen så positivt som regeringen trodde i budgetpropositionen. Dessutom sjunker statens inkomster. En bakgrund är att hotet om krig i Irak minskat företagens aktiviteter.

  Just nu bedömer Ringholm att arbetslösheten ligger på drygt fyra procent och hoppas att den inte ska hamna över fem procent nästa år. Med en hygglig tillväxt hoppas han att tendensen till ökad arbetslöshet ska kunna motverkas genom förslag i vårpropositionen:

  - Det blir extra insatser för att stärka sysselsättningen och framför allt en diskussion om hur vi ska få ner våra kostnader, framför allt för sjukförsäkringen.

  För att undvika att utgiftstaken spräcks kan det även behövas besparingar inom andra områden än sjukförsäkringarna, enligt Ringholm.

  - Jag hoppas att det inte skenar iväg på andra områden.

Miljardreformer

  För 2004 har regeringen tidigare föreslagit reformer om tolv miljarder kronor, bland annat med nya miljarder till skola, vård och höjt bistånd. Men Ringholm kan inte bedöma om de kan genomföras:

  - Den bedömningen måste vi göra i höstbudgeten hur mycket vi kan fullfölja. Kan vi knäcka sjukkostnadsutvecklingen ökar förutsättningarna för att klara 2004 års reformprogram.

  Klart är också att årets överskott i offentliga sektorn kan bli lägre än de 1,5 procent av BNP som regeringen hoppades på i budgetpropositionen.

  - Jag vet inte vad överskottet kan hamna på i år och nästa år.

  Han gav inga nya besked om en höjning av taken i sjuk- och föräldraförsäkringarna utan hänvisade till det osäkra läget.

Mats Eriksson/TT

ARTIKELN HANDLAR OM