Zethraeus tiger i rätten

Bevisning mot Stureplansmördaren tilläts

NYHETER

STOCKHOLM

Bevisningen mot Stureplansmördaren Tommy Zethraeus och hans fyra kumpaner är otillåten och ska avvisas.

Det krävde samtliga fem advokater när rättegången om grovt vapenbrott mot de fem inleddes på onsdagen. Efter en kort överläggning tillät dock rätten åklagarna föra fram sina bevis.

Tommy Zethraeus har rakat av sig allt hår. Pipskägget är dock detsamma som i Stureplansrättegången i mitten av 1990-talet. Tillsammans med fyra andra kriminella män ställdes han på torsdagen inför rätta för grovt vapenbrott. De är åtalade för att ha skaffat fram, förmedlat kontakt och sålt respektive köpt skjutvapen. Informationen om vapenaffärerna har polisen fått tillgång till genom telefonavlyssning, som beslutats av domstol.

– Men telefonavlyssningen beviljades eftersom det fanns misstanke om grovt narkotikabrott. För vapenbrott skulle avlyssning aldrig ha tillåtits.

Överskottsinformationen från telefonavlyssningen ska avvisas, sade bland andra Zethraeus advokat Gunnar Falk.

Hänvisade till Europakonvention

Advokaterna hänvisade till den enskildes rättssäkerhet i allmänhet och till Europakonventionens bestämmelser om rätten till en rättvis rättegång och den enskildes personliga integritet. Man tog också upp ett par avgöranden i Europadomstolen där så kallad överskottsinformation från telefonavlyssning avvisats. Kammaråklagare Pia Söderström hade motsatt uppfattning och hänvisade bland annat till bestämmelserna om fri bevisprövning.

Efter en kort överläggning beslutade dock Stockholms tingsrätt att tillåta åklagarens bevisning om grova vapenbrott. Den består av överskottsinformation från telefonavlyssning som från början gällde misstankar om att Zethraeus bedrev narkotikahandel inifrån den slutna riksanstalten Hall utanför Södertälje. Affärerna ska ha skett med hjälp av insmugglade mobiltelefoner.

Inspelade samtal

Först spelade åklagaren upp ett samtal mellan Zethraeus och en 33-årig medåtalad. Där diskuterar de vapenaffären i klarspråk. De talar bland annat om att den tilltänkte köparen, en 20-åring från Uppsala, vill ha en AK 4, men Zethraeus och hans kumpan har vissa dubier om han ''klarar av den''. Det talas också om pumphagelgevär och andra vapen.

När åklagaren efter banduppspelningen ville ställa frågor till Zethraeus, svarade denne genom sin advokat Gunnar Falk att han utnyttjar sin rätt att inte svara.

Ett par av Zethraeus kumpaner, de två 29-åriga män som påstås ha sålt vapnen, har förklarat att de ämnar svara på åklagarens frågor. Men Zethraeus och de andra två tänker tiga sig genom rättegången har de sagt via sina advokater.

Åklagaren har praktiskt taget bara telefonavlyssningen som bevis mot de fem männen. Utöver det ska hon höra två polismän om deras så kallade spaningsiakttagelser.

ngen teknisk bevisning

Men de vapen som transaktionerna gäller har inte återfunnits och det finns inte heller någon annan teknisk bevisning mot de åtalade.

Tommy Zethraeus advokat Gunnar Falk tycker att frågan om överskottsinformation vid telefonavlyssning borde tas upp av Högsta domstolen.

- Det är en så viktig principfråga att den borde prövas i högre rätt, säger Falk till TT.

Webb-radio

Yrsa Stenius om Zethreaus I rätten: "Han är fullständigt oberörd

Ewa Tures/TT