Dystert för svensk ekonomi

Tillväxtprognosen skrivs ner mellan en halv och en procent

NYHETER

HARPSUND

Svensk ekonomi går allt sämre. Om inte statens utgifter minskas riskerar det så kallade utgiftstaket att överskridas med tio miljarder kronor.

  - Vi kommer att förhindra att det blir ett spräckt utgiftstak, säger finansminister Bosse Ringholm.

 Under onsdagen samlades regeringen i överläggningar på Harpsund för att diskutera läget i den svenska ekonomin inför vårens budgetproposition.

  Den bild av svensk ekonomi finansminister Bosse Ringholm gav sina regeringskollegor, och senare journalister vid en pressträff, är mycket dyster.

  I höstas trodde regeringen att tillväxten under 2003 skulle bli cirka 2,5 procent.

  - Jag tror att bedömningen av tillväxten kommer att revideras ned med mellan en halv och en procent. Vi är i ett mycket allvarligt läge, säger Bosse Ringholm.

  Enligt finansministern har den internationella handeln minskat kraftigt, vilket har stor betydelse för Sverige.

  Tidigare trodde regeringen på att exporten skulle öka med 3,8 procent, nu tror man på en ökning på 0,8 procent.

Minskad import

  Importen räknade man med skulle öka med en procent. Nu tror man på en nedgång med 2,7 procent.

  Bosse Ringholm ville på onsdagen inte säga vad de dystrare ekonomiska utsikterna innebär för en eventuell höjning av taken i de olika försäkringssystemen.

  Han stod dock fast vid att det totala utgiftstaket inte överges för enstaka reformer.

  - Våra skatteinkomster ökar inte lika mycket som vi räknat med. Bara på företagssektorn handlar det om tio miljarder kronor som vi får in i lägre skatteinkomster, säger Bosse Ringholm, som anser att regeringen i allmänhet har god kontroll på utgifterna.

  Undantagen är enligt Ringholm två, kostnaderna för sjukskrivningarna och arbetslösheten. Tillsammans handlar det om mycket stora kostnader.

  - Huvuduppgiften i vårproppen är att lägga fast en strategi om hur vi kan bromsa dessa kostnader, säger Bosse Ringholm.

Sysselsättningsmålet spricker

  Det mesta talar för att regeringens sysselsättningsmål - att 80 procent av arbetskraften mellan 20 och 64 år ska vara sysselsatta år 2004 - spricker.

  - Om inte den internationella konjunkturen vänder blir det svårt att nå det målet, säger Bosse Ringholm.

  Regeringens samarbetspartner vänsterpartiet säger att man i budgetöverläggningarna prioriterar lönediskrimineringen av kvinnor.

  Partiet vill skapa en plan för hur klyftan mellan kvinnors och mäns inkomster ska minskas. Andra viktiga frågor blir att nå en samsyn för att klara höjningarna av taken i sjuk- och föräldraförsäkringen. Därtill måste åtgärder till för att minska ohälsotalet.

  Vänsterpartiet vill även ta upp frågor om anslagen till polis och kriminalvård, insatser mot våld riktat mot kvinnor och stöd till handikappade.

Mikael Bergling/TT