”Irak lurar FN"

Powell: Irak vägrar avrusta

NYHETER

WASHINGTON/NEW YORK

USA:s utrikesminister Colin Powell hävdade på onsdagen att Irak inte har beslutat att avrusta i enlighet med kraven i FN:s resolution 1441 från november i fjol.

  - Vi har inte sett någonting som tyder på att Saddam Hussein har tagit det strategiska och politiska beslutet att avrusta, sade Powell när han talade inför Center for Strategic Studies.

USA hoppas inom kort tillsammans med Spanien och Storbritannien försöka genomdriva en krigsresolution i FN:s säkerhetsråd. Frankrike och Ryssland antydde på onsdagen att de i så fall lägger in sina veton.

  Powell hävdade i sitt senaste utspel att nya, hemliga amerikanska underrättelser visar att Irak gömmer al-Samoudrobotar med längre räckvidd än FN tillåter, att regimen vilseleder FN:s vapeninspektörer och att den avråder irakiska forskare från att intervjuas av inspektörerna.

  Inspektionschefen Hans Blix sade i stort sett samtidigt i FN i New York att Irak har samarbetat aktivt med inspektörerna den senaste månaden. Han meddelade även att inspektörerna hade intervjuat ytterligare sju irakiska vetenskapsmän.

  Powell sade å sin sida att den internationella splittringen i Irakfrågan uppmuntrar Saddam att lura världssamfundet.

TT-Reuters