Så plågar USA terrorfångarna

Khalid hålls gömd i en container i öknen

NYHETER

USA slipper bekymra sig om advokater, domstolar och rättssäkerhetens övriga tvångströjor.

Ingen utom CIA och militären har insyn i förhörsmetoderna.

Gäller det att förhind-ra terrorism och fånga Usama bin Ladin töjs gränserna. Därför förs misstänkta terrorister till fartygscontainrar i den afghanska öknen.

Den senaste som hamnat på den amerikanska Bagrambasen i Afghanistan är Khalid Shaikh Muhammad, betraktad som al-Qaidas operativa chef. USA visar inte upp sin skalp. I stället gömmer de undan honom.

Minst två saker är viktigare än rättegång.

Khalid är USA:s bästa chans att fånga al-Qaidaledaren Usama bin Ladin.

Med Khalids information kan nya terrordåd förhindras och därmed kan kanske tusentals människoliv räddas.

USA har satt i system att förhöra misstänkta terrorister utomlands. Förutom de 625 som sitter fängslade på Guantánamobasen på Kuba hålls cirka 2 300 terrorister fångna på hemlig ort utanför USA.

Röda Korset tillåts inspektera förhållandena på Guantánamobasen. Men Bagrambasen och andra hemliga förvaringsplatser är hermetiskt tillslutna. Vi kan bara ana vad som pågår där. CIA:s regler förbjuder tortyr. Men en kartläggning som tidningen Washington Post gjort hävdar att en rad misstänkta terrorister utsätts för inhuman behandling gränsande till tortyr. Två fångar har dött under oklara omständigheter.

Fångarna hindras att sova.

De utsätts för starka ljud.

De binds ihop i obekväma och smärtsamma positioner.

De "mjukas upp" med slag och sparkar.

De tvingas stå eller sitta på knä timmar i sträck med bindel för ögonen.

De injiceras med "sanningsdroger".

Fångarna har inte rätt till advokat. De tillåts inte kontakta sina familjer. Ingen domstol sätter gränser för häktningstiden.

Metoder som vi normalt förknippar med förtryckarregimer. Inom CIA, militären och kongressen anser många att våld mot fångarna är både nödvändigt och rättfärdigt. Det säger lite om chocktillståndet som fortfarande råder i USA efter den 11 september.

Även om förståeliga skäl finns är detta ett solklart brott mot folkrätten.

- Behandlingen bryter mot en rättsstats praxis. En terrorist ska inte behandlas annorlunda än en vanlig person misstänkt för väldigt grova brott, säger Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet.

För USA väger det tyngre att de olagliga metoderna är framgångsrika. Ändamålet helgar medlen.

Wolfgang Hansson

ARTIKELN HANDLAR OM