Bankerna skinnar gamla och svaga

”Avgifterna är helt oskäliga”

NYHETER

Bankerna och Svensk kassaservice skinnar pensionärerna.

Det anser Sveriges konsumentråd som granskat de höga avgifterna för kunder utan tillgång till internet.

Foto: HANNA TELEMAN
FICK EN CHOCK Anna-Lisa Billegren tänker aldrig mer glömma en räkning. Hon blev chockad över bankens avgift på 40 kronor när hon tvingades betala över disk.

– För 40 kronor per inbetalning klarar sig banken med bara fem kunder i timmen, säger Jan-Erik Nyberg, projektledare för rapporten om diskriminerade kunder.

Är du man, välavlönad, medelålders, svensk, utan funktionshinder och har fast anställning i en storstad?

Då är du bankernas och försäkringsbolagens favoritkund.

Inte lika för alla

Pensionärer och funktionshindrade göre sig icke besvär, visar en färsk rapport från Sveriges konsumentråd som granskat landets finansiella tjänster. Slutrapporten har döpts till ”Bank och försäkring för alla”.

– Tyvärr är det inte så, trots att alla i ett modernt samhälle ska ha rätt till samma grundläggande bank- och försäkringstjänster. Det är förvånande basala problem konsumenterna stöter på – dålig fysisk tillgänglighet till bankomater, problem att öppna inlåningskonto och oftast schablonbedömningar av försäkringsbolagen, säger Jan-Erik Nyberg.

Efterlyser hänsyn

Bland de grupper som diskrimineras finns personer med funktionshinder, glesbygdsboende, invandrare och äldre.

Att de äldre och internetlösa drabbas hårt av bankavgifter har debatterats i flera år. Men nu har Sveriges konsumentråd räknat på de oskäliga avgifterna:

Om banktjänstemannen tjänar cirka 600 kronor i timmen och avgiften för att betala en räkning över disk är 40 kronor får banken full kostnadstäckning för den anställde efter 15 inbetalningar, eller efter fem kunder med tre räkningar var.

– 40 kronor på banken och 35 kronor på Svensk kassaservice är alldeles för höga avgifter, säger Jan-Erik Nyberg som efterlyser mer hänsyn från bankernas sida.

Goda kunder

– Avgifterna är helt oskäliga och drabbar bland annat pensionärer med bara folkpension som sällan har giro och absolut inte internet, säger Ellen Sääf-Bergqvist i PRO:s sociala råd.

Enligt Jan-Erik Nyberg är många av de äldre bra bankkunder, trogna sparare på konton med dålig räntebäring.

– Inga banker erbjuder frivilligt pensionärerna bättre placering. Möjligen riskfyllda placeringar som gamla absolut inte ska ha.

Undviker banken

Anna-Lisa Billegren bor på Kungsholmen i Stockholm som är Sveriges pensionärstätaste stadsdel.

Hon undviker numera att gå till banken.

– Jag sköter själv allt via giro än så länge. Men nyligen hade jag glömt en räkning och tvingades betala den över disk. Det blev en chock, 40 kronor extra. Sedan dess har jag inte glömt en räkning.

De diskrimineras av banker och försäkringsbolag

Britt Peruzzi