Två av tre skolbussar underkänns

Bilprovningens kontrollant: Bolagen borde ha egna kontroller

NYHETER

Två tredjedelar av skolbussarna i Linköping underkänns av Bilprovningen. Det vanligaste felet är dåliga bromsar.

– Det här är sämre än vad jag sett på andra håll i landet, säger Ensio Andersson, ansvarig för Bilprovningens kontrollbesiktningar i Sverige, till tidningen Östgöta Correspondenten.

Tidningen har gått i genom besiktningsprotokollen av de 53 bussar som transporterar tusentals elever till och från skolorna i Linköpings kommun varje dag.

Två

Av 53 bussar fick 35 underkänt – det vill säga två av tre bussar.

Ensio Andersson på Bilprovningen önskar att bussbolagen skulle genomföra en egenkontroll så att felen upptäcks och åtgärdas i tid.

– Bolagen måste sköta underhållet på bussarna bättre, säger han och fortsätter:

– En undersökning som den ni gjort tror jag ger kommunerna en tankeställare inför kommande upphandling av skolskjutsar, säger han till Corren.

Anmärkningar på skolbussarna:

Frida Johansson