Här finns världens bästa vatten

Listan toppas av Finland – Sverige på nionde plats

NYHETER

Finland har världens bästa vatten.

Det kontaterar ett FN-organ som låtit undersöka vattenkvalitén över hela världen.

Det är FN-prganet Unesco som har undersökt vattenkvalitén och vattenhanteringen i 122 länder.

Bland annat har man undersökt grundvattnets kvalité, hanteringen av avloppsvatten och miljöproblem, samt hur pass förorenat landets vatten är.

Och listan toppas av Finland, de tusen sjöarnas land, som fått ett kvalitetsindex på 1,85.

Sverige ligger på nionde plats, efter bland annat Norge, Ryssland, Storbritannien och Sydkorea.

Unesco är FN:s organ för internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Rapporten offentliggjordes i Paris på onsdagen. Den slår fast att 50 procent av världens befolkning som bor i utvecklingsländer är de som kommer att drabbas hårdast av föroreningar och andra vattenproblem i framtiden.

Av listan framgår vidare att flera populära turistländer har rejäla problem med vattenkvalitén. Exempelvis hamnade Thailand och Marocko på plats 100 och 121, med ett ett negativt kvalitetsindex på -0,59 respektive -1,36.

Världens bästa vatten

Världens sämsta vatten

aftonbladet.se