HD tar upp dödsmisshandel av 3-årig pojke

Riksåklagaren vill ha längre straff för pappan

NYHETER

STOCKHOLM (TT) Riksåklagaren (RÅ) beslutade på torsdagen att föra målet om den dödsmisshandlade 3-åriga pojken från Spånga upp i Högsta domstolen (HD).

RÅ är missnöjd med styvpappans straff på fem års fängelse och yrkar att HD ska döma honom till ett betydligt längre fängelsestraff.

När RÅ vill att HD ska ta upp ett mål måste HD också göra det.

Målet om dödsmisshandeln av den treårige pojken väckte stark ilska hos allmänheten, i synnerhet då Stockholms tingsrätt dömde styvpappan till fängelse i 3,5 år.

Både RÅ och chefsåklagare Bjarne Rosén fick ta emot tusentals e-brev från medborgare som krävde att målet skulle överklagas och straffet skärpas.

Rosén yrkade i hovrätten på ett straff på sju år för grov misshandel och vållande till annans död.

Maxstraffet för grov misshandel är tio år, för vållande till annans död sex år.

- Jag trodde nog det, så jag är inte förvånad, säger nyblivne pensionären, chefsåklagare Bjarne Rosén till TT. Han har fört målet hela vägen från åtal till hovrättsdom.

Rosén anser att det behövs ett nytt prejudikat för den här typen av brott.

- Det som framför allt talar för en strängare påföljd är den skada, som pojken lidit, det vill säga döden. Men man måste också väga in hans långa dödskamp, som bör ha varat i sex-åtta timmar, säger Rosén.

Rosén kommer att sitta med i rättegången i HD och biträda RÅ.

TT