Nordea stänger kontot för nationalsocialister

NYHETER

Nordea har beslutat stoppa den främlingsfientliga organisationen Nationalsocialistisk fronts konto i banken.

Anledningen är att kontot använts för pengar som betalat brottslig verksamhet.

Kontot stängs den 26 mars.

Beslutet kom efter att kommunjuristen Lennart Eriksson i Karlskrona i förra veckan skrev till Nordea och ifrågasatte att den främlingsfientliga organisationen tilläts att ha postgirokonton för att samla in pengar till sin verksamhet.

Kopplades till kriminalitet

Ansvariga i organisationen har vid upprepade tillfällen fällts i domstol och bland annat dömts till fängelse för hets mot folkgrupp och våldsamt upplopp.

Organisationens brottsliga verksamhet har nu kunnat kopplas till det aktuella kontot i Nordea.

- Den här sekten har via internet sålt en skrift som i domstol befunnits främlingsfientlig, säger Lennart Eriksson till aftonbladet.se.

- Man har kunnat köpa den här skriften via nätet och betala pengar på det konto som nu stoppas.

- Dessutom har man kunnat betala via ett bankgiro. Så jag har i dag skrivit till bankgirocentralens vd och upplyst om att det finns ett bankgiro som man använt på detta sätt.

"Kontot stängs 26 mars"

Den främlingsfientliga organisationen bekräftar i ett pressmeddelande att kontot stängs den 26 mars.

Enligt Nationalsocialistisk front kommer man att överklaga beslutet.

Nordea bekräftar att man fattat ett beslut, men ville i övrigt inte göra några kommentarer.

– Nordea har fattat ett beslut, men med hänvisning till banksekretessen kan vi inte berätta vad, säger Nordeas informationschef Ann-Leena Mikiver till aftonbladet.se.

Vill ha demokratiska kunder

I början av veckan berättade Mikiver att banken enligt banklagen är skyldig att upplåta ett inlåningskonto, vilket kan vara lika med ett postgirokonto.

– Men det finns möjligheter, om man kan påvisa kriminell verksamhet eller om vi kan påvisa att det varit missbruk av kontot, att stänga det, sade Ann-Leena Mikiver till aftonbladet.se i måndags.

– Vi kan inte neka någon ett konto på grund av deras åsikt. Men Nordea är ju ett företag med höga etiska normer. Vi vill gärna ha kunder som bekänner sig till demokratiska spelregler.

Caroline Olsson