USA ber Sverige utvisa irakier

NYHETER

USA uppmanar Sverige och en rad andra länder att utvisa irakiska diplomater.

De anklagas för att vara underrättelseagenter under täckmantel.

- De är ett hot mot amerikaner som arbetar utomlands, säger Tara Riegler vid amerikanska utrikesdepartementet.

Två medlemmar av Iraks FN-delegation har förklarats icke önskvärda och uppmanats att lämna USA före midnatt.

Enligt amerikanska utrikesdepartementet har de ägnat sig åt "aktiviteter som skadat USA".

Nu vill de att andra länder följer USA:s exempel.

300 namngivna irakier i 60 länder finns listade som underrättelseagenter som anses arbeta under diplomatisk täckmantel.

Bekräftar

Svenska utrikesdepartementet bekräftade i går att man fått en formell uppmaning från USA att utvisa irakiska diplomater.

"Vi kan bekräfta att Sverige hör till de länder som Förenta staterna vänt sig till med begäran om att irakiska diplomater ska utvisas. Sveriges regering följer Wienkonventionens regler beträffande utländska diplomaters verksamhet i Sverige. Frågan om diplomater ska betraktas som icke önskvärda i Sverige, så kallade persona non grata, hanteras i enlighet med detta regelverk", uppger UD i sitt uttalande.

Johan Edgar