...Gustav Fridolin, 19,

NYHETER

avgående språkrör för Grön ungdom, som vill lägga ner de politiska ungdomsförbunden.

Varför ska ungdomsförbunden avskaffas?

- Främst för att de minskar ungdomarnas makt i stället för att öka den. Ungdomsförbunden används till att skapa inskolade politikerämnen.

Vad vill du ha i stället?

- Ökad aktivism ute på skolor och arbetsplatser.

Varför kommer du med kritiken nu när du lämnar ungdomsförbundet?

- Eftersom jag lämnar den världen känns det bra att redovisa mitt avståndstagande till hur förbunden fungerar.

Hur tror du ditt utspel kommer tas emot i partierna?

- Det kommer inte uppskattas. Ungdomarna utför massa jobb åt partierna som några slags nyttiga idioter.

Till sist, vad önskar du allra mest just nu?

- Att snön tinar, värmen kommer och att det inte blir något krig i Irak.

Foto: lassse allard

Johan Edgar

ARTIKELN HANDLAR OM