Blix rapporterade ökad samarbetsvilja

"Det handlar inte om tandpetare utan dödliga vapen"

Foto: REUTERS
- Vi har haft relativt få problem under inspektionen, sa Unmovic-chefen Hans Blix inför FN. Det kan mycket väl bero på det starka trycket utifrån.
NYHETER

Världen höll andan inför Hans Blix nya rapport till FN:s säkerhetsråd.

  Blix berättade bland annat att man snart begär att få föra irakiska forskare utomlands för utfrågning.

Han avslöjade också att inspektörerna ska utrustas med utrustning för mörkerseende - men förklarade inte Irak fritt från massförstörelsevapen.

Strax före klockan 16.40 började började chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix sitt senaste öppna anförande inför FN:s säkerhetsråd.

Han berättade om ökad samarbetsvilja, om fler fynd av "bortglömda" vapen, om nya effektivare sätt att övervaka misstänkta anläggningar - men förklarade aldrig Irak fritt från massförstörelsevapen.

Den första delen av redogörelsen, som var Blix tolfte kvartalsrapport, skedde inför öppna dörrar och direktsändes i tv-kanaler över hela världen.

Senare stängdes dörrarna för alla utom medlemmar i säkerhetsrådet. I de slutna samtalet deltog även Irak, trots att landet inte är medlem av säkerhetsrådet.

Påtryckningar ökade viljan

- Vi har haft relativt få problem under inspektionen. Det kan mycket väl bero på det starka trycket utifrån, sade Blix.

- Vi kan nu utföra inspektioner över hela Irak. Problem i början med överflygningar och användning av helikopter har undanröjts.

Han påpekade också den även tidigare väl dokumenterade trögheten från Iraks sida i viljan att samarbeta.

- Men det har uppstått en välkommen ökande samarbetsvilja från Iraks sida.

Han berättade att inspektörerna inom kort för första gången kommer att begära att få föra irakiska forskare utomlands för enskilda intervjuer.

Utrustas för mörkerseende

- Vi har begärt 38 enskilda samtal med forskare. Tio har accepterats på våra villkor, sju av dessa den senaste veckan, sade Blix.

Han berättade att vapeninspektörernas utrustning inom kort kommer att kompletteras med utrustning för mörkerseende som underlättar överraskande inspektioner även nattetid.

- Ryssland förser oss med denna utrustning, sa Blix.

Från Tyskland kommer FN-inspektörerna att få tillgång till obemannade övervakningsplan, också detta för att effektivare kunna kontrollera påstådda hemliga vapentransporter som skulle ske bakom ryggen på inspektörerna.

- Det har påståtts att Irak transporterar vapen i mobila enheter för att undgå upptäckt, sa Blix.

- Irak hävdar att detta inte sker. Vi har hittills inte hittat några tecken på att denna typ av transport skulle ske.

Hemliga rapporten läckte ut

Delar av den hemliga rapporten hade redan läckt ut till nyhetsbyrån Reuters, som sent på torsdagskvällen uppgav att Irak kan ha 21.000 liter biologiska stridsmedel kvar, bland annat 10.000 liter mjältbrandsbakterier.

Blix berörde aldrig om uppgifterna som läckt var korrekta, men sa att rapporten varit klar i mer än en vecka.

Förutom mjältbrand saknas också redogörelse för var tusentals liter dödlig VX nervgas tagit vägen.

Laddade biobomber har förstörts

Det är vapen som Hans Blix redan tidigare sagt att Irak inte dokumenterat att man förstört.

Irak hävdar att biologiska stridsmedel lagrades vid en anläggning i Al Hakam under Gulfkriget.

Sedan förstördes det.

I rapporten uppges det stå:

”Det verkar därför sannolikt att förstörandet av stridsmedelspartierna, inklusive mjältbrand, som Irak hävdar skedde i Al Hakam i juli-augusti 1991, inte ägde rum”.

Det finns också rapporter om att Irak kan vara på väg att tillverka fler robotar som når längre än den gräns på 150 kilometer som FN satt upp.

Vapeninspektörerna begärde för några veckor sedan att Irak senast den 1 mars skulle börja förstöra sina al Samoud II-robotar.

- Irak har inlett arbetet med att förstöra robotar. Och det handlar inte om tandpetare utan dödliga vapen, sa Blix på fredagen under sitt anförande.

Hittills har ett 40-tal olika robotar hunnit förstöras.

Dessutom två kompletta bomber laddade med biologiska vapen.

"Fler dokument om VX"

- Fler dokument om mjältbrand och VX har överlämnats av Irak senaste tiden. Det finns också en ökad vilja att spåra och dokumentera de biologiska vapen som tidigare var kända.

Tecken på att nya robotsystem kan vara under utveckling har inspektörerna bland annat hittat genom att granska Iraks import.

LÄNKAR

Mattias Lundell, Caroline Olsson