Saddam måste skrota vapen före 17 mars

Kompromissförslag från Storbritannien i FN i kväll

Foto: AP
Brittiske utrikesministern Jack Straw konfererar med USA-kollegan Colin Powell.
NYHETER

Splittringen är total i FN:s säkerhetsråd.

Storbritannien och USA ville i kväll ge Irak en tidsfrist till den 17 mars.

– Vi kan inte acceptera att man ställer ultimatum när inspektörerna rapporterar om samarbete, säger Frankrikes utrikesminister Dominique de Villepin.

Storbritanniens utrikesminister Jack Straw lanserade en kompromisskrivning, som stöds av USA och Spanien, om att ge Irak en tidsfrist till 17 mars att avrusta sig eller riskera krig.

Vill rösta kommande vecka

Britterna vill att säkerhetsrådet ska rösta om tidsfristen den kommande veckan.

Det brittiska utspelet stöds inte av de tre andra ständiga medlemmarna Frankrike, Kina och Ryssland.

– Frankrike kommer inte att godkänna en resolution som som automatiskt gör det möjligt att använda våld, sa Dominique de Villepin till säkerhetsrådet.

Skiljelinjen går mellan de som vill ha krig och de som vill ha mer tid för inspektioner. Och de två sidorna tog Hans Blix rapport som ett bevis på att den egna sidan har rätt.

”Uppvisning i konsten att inte samarbeta

USA:s utrikesminister Colin Powell kallar Iraks beteende för en uppvisning i att konsten att inte samarbeta.

– Jag anser fortfarande att det jag hört här i dag faller under kategorin samarbetsvägran, sa han.

Tysklands utrikesminister Joschka Fischer talade istället om Iraks senaste prov på en allt bättre samarbetsvilja.

– Den senaste tiden har samarbetet uppenbarligen förbättras. Det gör det ännu svårare att se att man skulle lämna den här linjen, sa han.

Precis som Hans Blix pekade han på att Irak börjat förstöra de missiler FN kräver.,

– Förstörandet av al-Samoud 2 missilerna är en framgång. Det visar att en fredlig avväpning av Irak är ett alternativ till krig.

Fransk motförslag

Frankrike lämnade i stället vad som kunde ses som ett motförslag. Utrikesminister de Villepin sa att de 15 rådsmedlemmarnas stats- och regeringschefer borde samlas i New York för att rösta om den nya USA-stödda resolutionen, skriver AFP.

Kina anser inte att det finns skäl att ”slå igen fredsdörren” och stöder inte en ny FN-resolution, sade utrikesminister Tang Jiaxuan enligt Reuters.

Rysslands utrikesminister Igor Ivanov sade att landet motsätter sig en ny FN-resolution och stöder fortsatta inspektioner.

Chile, en av rådets tio icke-permanenta medlemmar, sade att landet hoppas på en fredlig avväpning av Irak genom utökade inspektionerna.

Mattias Lundell, TT