Kvinnor protesterade mot krig och våld

”Bush och Blair” huvudmotståndare

NYHETER

Kvinnodagen 2003 blev en manifestation mot krig med ''Bush och Blair'' som huvudmotståndare.

Vice statsminister Margareta Winberg presenterade ett projekt inom regeringen för att kvinnor ska spela större roll i krishantering.

I Göteborg och Malmö protesterade kvinnogrupper mot pornografi och ojämlika kvinnolöner.

I Malmö omhändertog polisen fyra unga flickor för att ha stört ordningen under en demonstrationen med paroller som ''Kvinnlig revolution'' och ''Kvinnomakt''. Demonstrationen saknade tillstånd och ordnades av Feministiskt forum med tillskott av danska kvinnor med anarkisternas slagord ''Vi tar gaden''.

I Malmös centrum bildade de kedja och hindrade under en halvtimme trafiken att komma fram.

Vid ett möte i Stockholm med Nätverket för åttonde mars beskrev Margareta Winberg hur kvinnor och deras synpunkter ska få ökat utrymme vid konflikthantering och återuppbyggnad efter krig. En arbetsgrupp ska inrättas inom regeringskansliet och till den knyts en referensgrupp med företrädare för kvinnoorganisationer. Målet är att mäns synsätt inte som nu ska helt ska dominera denna typ av arbete.

Mot Irakkrig

Winberg berättade också om kvinnors utsatthet i krig och tog avstånd från USA:s doktrin om att angripa Irak i förebyggande syfte.

På Sergels torg i ett gråkallt Stockholm protesterade sedan en lång rad kvinnor mot främst USA:s planer på ett krig mot Irak för att få bort Saddam Hussein. De uttryckte sin avsky för krig och manlig benägenhet att ta till militärt våld för att lösa problem.

- Vi demonstrerar inte för Saddam Hussein utan för fred, för FN och för kvinnor och barn, sade Maj Britt Theorin (s) och krävde att regeringen i Olof Palmes anda gör allt för att stoppa kriget.

Vänsterpartiets Gudrun Schyman beskrev hur kvinnor under krig görs till sexslavar och hur deras kroppar blivit ''nya slagfält''.

Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand polemiserade liksom många andra mot tanken att ''Bush och Blair'' kan skapa demokrati och fred genom krig.

Våld mot kvinnor

Både i Malmö och Göteborg protesterade kvinnor också mot sexhandel och våld mot kvinnor.

''Hela lönen- halva makten'', ''Krossa Porren'' och ''Sex timmars arbetsdag'', löd några av parollerna i ett tåg med omkring 1 300 deltagare i Göteborg.

Bland demonstranterna fanns Ida Lundin med erfarenhet från kvinnojourer. Hon ansåg att bristen på jämställdhet ännu märks i alla delar av samhället:

Vi inom kvinnojouren ser följderna av det våld som kvinnor utsätts för av män. Både det som sker i hemmen och genom prostitution och pornografi som drabbar kvinnor, sade hon till TT.

Även centerledaren Maud Olofsson höll tal på kvinnodagen. Det gjorde hon vid ett möte på Åland, där hon bland annat kritiserade vänstersidans lösningar för ökad jämställdhet.

Hon sade enligt pressmeddelande att alltför mycket av deras förslag handlar om att se kvinnor som ett kollektiv som ska låsas fast i den offentliga sektorn. Det hindrar dem från att nå lika villkor. Det krävs i stället individuella lösningar.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM