Kvinna förväxlades på sjukhus – avled

Svårt hjärtsjuk patient skickades hem

NYHETER

GÖTEBORG (TT)

En läkare på ett sjukhus i Västsverige förväxlade två patienter och skickade hem en äldre kvinna med svår hjärtsjukdom. Kvinnan avled följande natt.

Sjukhusledningen har anmält händelsen, som hände för ett par månader sedan till Socialstyrelsen, skriver Metro i Göteborg.

Den äldre kvinnan hade kommit till sjukhuset efter att hennes symtom förvärrats. Hon skulle läggas in på en vårdavdelning, var hennes läkares besked. I väntan på det blev kvinnan inkallad till en annan läkare och då skedde patientförväxlingen.

Den nye läkaren tolkade det som om att de prover som tagits var bra och att kvinnan kunde åka hem. Men proverna gällde en annan kvinna.

TT