En öl för mycket på varannan krog

Hälften av krogarna i Göteborg serverar kraftigt berusade

NYHETER

Stupfulla står de vid bardisken och sluddrar fram:

– En stor stark, tack.

Varannan gång blir svaret:

– Varsågod.

Det kallas RUS-projektet och är ett samarbete mellan restaurangbransch, polis och kommun – och de vill ha svar på en fråga:

Hur många krogar missar eller struntar i reglerna – och serverar kraftigt berusade personer?

Nu har krogarna i centrala Göteborg kontrollerats. Och svaret blev att 50 procent gör fel.

Skådespelare spelar berusade

För att få fram svaret använder RUS-projektet en modell man tillämpat tidigare. Och i februari i år skickades tränade skådespelare till 30 restauranger i centrala Göteborg. De spelade kraftigt berusade – och beställde en starköl.

Simon Bengtsson-Tibblin är en av skådespelarna. Han var med i februari och han har tidigare gjort detsamma i Stockholm.

- Själva beteendet, hur man är när man är för full för att bli serverad, har repeterats in.

- Sedan är det lite olika hur orden faller.

De går ut i par och den ene spelar nykter. Han assisterar den som spelar berusad:

- Man måste ha någon att agera mot. Han säger till exempel ”nu” när bartendern tittar åt rätt håll så man kan halka med armbågen när bartendern ser det. Andra saker man gör är att slumra till eller sluddra. Och sen beställer man en starköl.

Är det ett roligt jobb?

- Ja. Spännande, litet obehagligt ibland, men roligt.

RUS-projektet satsade på att testa krogar med öppet till tre eller fem på morgonen och med en åldersgräns på över 20 år. Tio krogar per kväll fick besök fram till klockan ett på natten.

Enklast att få en öl var det på lördagen – då serverades sju av tio. De övriga två dagarna var siffran betydligt lägre: Men fortfarande serverades fyra av tio.

I samband med projektet inleder RUS en utbildning. Krögare, restaurang- och vaktpersonal ska tränas och förhoppningen är att minska alkoholrelaterat våld och skador.

Mattias Lundell, Simone Söderhjelm