100-tals sägs upp i Svensk kassaservice

200 av 1200 kontor ska läggas ner

NYHETER

Flera hundra personer kommer att sägas upp från Svensk kassaservice i år och nästa år, enligt Postens vd Börge Österholm.

Det är utöver de 500 personer som ledningen redan beslutat ska bort från posten.

Postens vd Börge Österholm informerade på tisdagen riksdagens trafikutskott om postens situation och om fjolårets förlust på närmare 800 miljoner kronor.

Postens ledning fattade nyligen beslutet att banta den centrala administrationen med totalt 500 jobb under 2003. Därtill beslutade ledningen att 200 av Svensk kassaservice 1 200 kontor ska läggas ned.

Flera hundra personer

Exakt hur många anställda som kommer att beröras har posten hittills inte velat precisera. Enligt TT:s beräkningar handlar neddragningen om cirka 400 anställda, något Börge Österholm inte dementerade.

- Jag brukar säga att innan jag vet exakt så är det i alla fall flera hundra personer det handlar om, sade Börge Österholm.

Från fackligt håll har man krävt att staten i stället ska skjuta till 300 miljoner kronor, men någon politisk majoritet för det finns knappast i riksdagen i dag.

Kritik mot regeringen

Däremot finns det kritik mot regeringens sätt att sköta posten.

- Regeringen har gjort betydande fel vid tillsättandet av styrelsen. Den bör bestå av näringslivsfolk i stället för av landshövdingar och statssekreterare, sade förre näringsministern, förste vice talman Per Westerberg (m) till TT efter mötet.

Han anser också att åläggandet från näringsdepartementet att inrätta Svensk kassaservice var fel.

- Jag har svårt att se att det skulle finnas något utrymme för 1 200 kontor som blöder kraftigt när det inte finns något underlag, sade Per Westerberg, som anser att posten bör avveckla Svensk kassaservice utanför glesbygden.

Enligt Per Westerberg visar Börge Österholms föredragning att posten kommer att ha fortsatt mycket svåra problem framöver.

TT