Förtydligande om välgörenhetsfond

NYHETER

27 december 2002 berättade Aftonbladet om svenskarnas bidrag till välgörenhetsorganisationer och om en rapport från Samarbetsgruppen mot oseriös insamling. En av de grupper som nämndes i Aftonbladets artikel var Cancer- och allergifonden. För att undvika alla missförstånd vill vi betona att fonden sen den 6 juli 2001 har ett så kallat 90-konto och därigenom uppfyller de krav som myndigheterna ställer på seriösa välgörenhetsorganisationer. I artikeln återgavs också en uppgift att Cancer- och allergifonden betalat ut 5 miljoner kronor till en konsult som var sambo med ordförandens dotter.

Denna uppgift är felaktig och Aftonbladet ber berörda om ursäkt för detta.

ARTIKELN HANDLAR OM