Prästen: Bäst döda Saddam

NYHETER

I över 20 år har Sverker Tronêt predikat det femte budet - du skall icke dräpa - för sin församling.

Men det gäller inte alla.

Han föredrar en kula mot Saddam.

Foto: SCANPIX
BÄTTRE ÄN BOMBKRIG "Försvarskrig har alltid tillåtits av kyrkan", säger Nynäshamnsprästen Sverker Tronêt. Han ser hellre att Saddam mördas än att oskyldiga dör i bombräder mot Irak.

I går tog det hus i helvete i Svenska kyrkan. Nynäshamnsprästen Sverker Tronêt skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet.

- En snabb mordaktion mot diktatorn Saddam Hussein är att föredra framför ett krig som drabbar hundratusentals civila.

Du skall icke dräpa...

Prästerskapet reagerade - förstås.

Man kan inte säga att du vänder andra sidan till.

- Att vända andra kinden till gäller förstås för alla oss som enskilda människor. Men att vi inte skulle stoppa onda människor från att döda oskyldiga" Det är inte kyrkans roll, säger Sverker Tronêt.

Du har inte glömt femte budet: Du skall icke dräpa?

- Kyrkan har aldrig sagt att alla former av krig är förkastligt, eller att polisiära ingripanden mot vettvillingar som till exempel skjuter på öppen gata skulle vara förbjudet.

- Det finns omständigheter där man genom att dödar en man förhindrar att han dödar en massa andra människor. Försvarskrig har alltid tillåtits av kyrkan.

Kritiken har inte bara kommit från präster. Många av Sverker Tronêts närmsta vänner har reagerat negativt.

- De tycker inte att en präst ska uttrycka sig så här.

Fel att bomba

- Men jag menar att det är moraliskt förkastligt att bomba Irak för att få bort Saddam Hussein. Med det dödar man medvetet oskyldiga människor.

I det läget, tycker Nynäshamnsprästen, är det bättre att gå direkt på diktatorn.

- Jag efterlyser en tredje väg, en väg mellan att inte göra någonting och att bomba ett helt land, bomba civila.

Han skulle föredra att Saddam Hussein greps och ställdes inför rätta för de brott han begått.

- Om inte det går kan det vara rätt att döda honom.

Men var ska man sätta gränsen?

- Jag inser ju att om FN gör de överväganden jag föreslår öppnar det för att man börjar diskutera andra makthavare. Det kan ju en gång slå tillbaka som en boomerang mot dem själva. Det är ett problem...

Petter Ovander