Juridiskt nederlag för Kubasvensken

Fångarna kan hållas kvar på obestämd tid

NYHETER

STOCKHOLM/WASHINGTON

Den svenske fången på USA-basen på Kuba och hans 650 medfångar har lidit ett viktigt juridiskt nederlag i en amerikansk appellationsdomstol. De förvägras därmed fortsatt rätten att få sina fall och sina villkor prövade i amerikansk domstol. De kan hållas kvar på obestämd tid.

De tre domarna i appellationsdomstolen i Washington fastslog enhälligt att fångarna på den amerikanska Guantanamobasen inte har juridiska rättigheter i USA även om de hålls fångna av USA, rapporterar amerikanska massmedier.

Basen är formellt kubanskt territorium, även om den hyrs för en mycket ringa summa sedan 100 år. Hyresavtalet kan inte sägas upp.

Domstolen åberopade också ett fall från andra världskriget om tyska fångar.

Fångarnas ställning

Sverige får på torsdag besök av det amerikanska sändebudet Pierre-Richard Prosper som reser runt för att redogöra för hur den amerikanska regeringen ser på fångarnas ställning.

Beslutet i appellationsdomstolen var en viktig seger för Bushregeringen som hävdar att Guantanamobasen inte är amerikanskt territorium och därför inte täcks av det amerikanska rättssystemet. Detta är ett av skälen till att fångarna placerats på Guantanamobasen i stället för i fångläger i USA.

– En viktig seger i kriget mot terrorismen, var justitieministern John Ashcrofts kommentar till utslaget, som kan överklagas till USA:s högsta domstol. Appellationsdomstolen bekräftade ett utslag i lägre instans från i augusti förra året.

Prejudicerande

Det aktuella fallet drivs av 16 av fångarna, två britter, två australier och tolv kuwaitier. Målet är prejudicerande för alla fångar, även den 23-årige svensk som suttit i över ett år efter att ha gripits i Afghanistan.

Sverige har protesterat mot att han hålls fängslad på obestämd tid utan att ha någon möjlighet att få sitt fall rättsligt prövat.

Det amerikanska sändebudet Prosper var i tisdags i Danmark och diskuterade en dansk kubafånge med utrikesminister Per Stig Möller. Att döma av vad Prosper sade där finns inget som tyder på att han kommer att meddela kabinettssekreterare Hans Dahlgren någon förändrad inställning till svensken och de andra fångarna.

Thomas Höjeberg/TT