Alla nekade till brott när Bo01-rättegång startade i Malmö

Malmös kommunalråd i rätten

NYHETER

MALMÖ.Samtliga åtalade nekade till brott när rättegången om bokföringsbrister i mässbolaget Bo01 inleddes i Malmö tingsrätt på onsdagen.

Åtalet gäller bokföringsbrott och handlar om miljontransaktioner som, enligt åklagaren, bokförts felaktigt eller för sent och ofta med bristfälligt underlag.

  De fem åtalade är: Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu (s) i egenskap av styrelseledamot i mässbolaget, Bo01:s förre styrelseordförande, Gösta Blücher, som tidigare varit generaldirektör i Boverket, förre styrelseledamoten Lars Åke Holmkvist, som är Jönköpings tekniske direktör, bolagets förre vd Tommy Hedlund samt förre vice vd:n och ekonomidirektören Carl-Ove Helgertz.

  Den första rättegångsdagen kom till stor del att kretsa kring om styrelsen kände till mässbolagets bristfälliga bokföring under den tid åtalet omfattar, januari-augusti 2000.

  Chefsåklagare Gertrud Holm gick tillbaka till 1999 när hon inledde sin sakframställan. Då ingick Bo01 i samma bolag, Svenska Boprojekt AB, som bomässan H99 i Helsingborg.

Kom inte ikapp

  De tre anställda fick under hösten 1999 ägna all kraft åt praktiskt arbete kring bomässan i Helsingborg. Det ledde till att den löpande bokföringen blev liggande.

  - När jag första gången åkte till Karlskrona för att träffa den anställda var deras skrivbord så överlupna med papper att man inte såg själva skrivborden, berättade vice vd:n Carl-Ove Helgertz under eftermiddagens förhör.

  - När kom ni ikapp, frågade Gertrud Holm.

  - Det gjorde vi ju aldrig, svarade Helgertz.

  Trots sifferoredan flyttades hanteringen av Bo01 vid millennieskiftet över till ett nytt bolag. Enligt Helgertz, som hade ansvar för ekonomin i Bo01 AB, hade man stora problem att dela upp tillgångarna och skulderna mellan de två bolagen. Samtidigt fortsatte bokföringen att släpa efter.

Styrelsen informerad?

  Under förhöret hade Carl-Ove Helgertz svårt att dra sig till minnes när och hur han informerade styrelsen om att personalen inte hann med den löpande bokföringen.

  - Jag tror att det finns med i ett styrelseprotokoll från den 23 maj i samband med att jag sade upp mig, sade han.

  Har det då sagts att bokföringen var eftersatt, undrade Gertrud Holm.

  - Självklart, svarade Helgertz.

  Samtidigt hävdar de åtalade styrelseledamöterna att de inte blev informerade om bokföringsproblemen förrän hösten 2000.

  - Det är uppenbart att det har varit brister. Men i styrelsen har vi inte fått redovisat vare sig att det har varit brister eller att man inte har hunnit med. Vi har fått redovisat läget på ett sätt så att vi har känt förtroende för det, säger Ilmar Reepalu.

Beatrice Palm/TT