Borgarna ska gå med på LO-krav

Perssons nya plan för att få ett ja till EMU

NYHETER

Folkomröstningen om EMU avgörs under den närmaste veckan.

Ett mycket högt spel pågår i det tysta. Inblandade är inte bara Göran Persson och LO:s ledning. En framträdande roll spelas av Lars Leijonborg (fp).

Folkomröstningen 1994 om medlemskapet i EU avgjordes under den sista veckan före valet. En ja-vind bland de socialdemokratiska väljarna säkrade segern.

Men då var LO och det socialdemokratiska partiet överens. Det är de inte nu.

Sedan årsskiftet finns en s-arbetsgrupp ledd av finansminister Bosse Ringholm. Uppgiften är att ena LO och partiet.

"Rör sig inte framåt"

Men det har gått trögt. Enligt initierade källor har arbetet "inte rört sig en millimeter framåt". I går kväll hölls ett krismöte. I morgon diskuteras frågan igen. Då i socialdemokraternas innersta cirkel, det verkställande utskottet.

LO beslutade på kongressen 2000 att två villkor måste vara uppfyllda för att de skulle rekommendera sina väljare att rösta ja i EMU-omröstningen.

Det första handlade om så kallade buffertfonder. Det andra om ett strukturråd.

LO:s krav

LO har sedan dess modifierat sig något. I dag ser villkoren ut så här:

Stabilitetsreserv. Minst hundra miljarder placeras under åtminstone tio år i det som förut kallades en buffertfond. Men eftersom ordet fond har en dålig klang sedan debatten om löntagarfonderna har den döpts om till stabilitetsreserv. Pengarna ska användas vid ekonomiska kriser. som den i början av 1990-talet.

Strukturrådet. Från början skulle rådet bestå av arbetsmarknadens parter och staten och besluta om reserven. Nu har man änd-rat sig till "utöva inflytande över" reserven.

För Persson handlar konflikten med LO om mer än att vinna folkomröstningen. Det handlar om hans politiska framtid.

Efter ett nej är Persson slut som ledande politiker. Alltså har Persson börjat agera i det tysta.

Det började med ett samtal med fp-ledaren Lars Leijonborg om strukturrådet och stabilitetsreserven.

Avsikten var att få med de tre borgerliga ja-partierna på vagnen. De ska före folkomröstningen inte kritisera LO:s och socialdemokraternas upplägg. Snarare ge sitt tysta godkännande. Leijonborg fick i uppgift att förankra detta hos Alf Svensson (kd) och Bo Lundgren (m). Det gick bra med kristdemokraterna. Men sämre med moderaterna.

Perssons tanke är enkel. De fyra ja-partierna m, fp, kd och s måste hålla sams inför folkomröstningen. Och de måste göra troligt att det efter valet kommer att byggas upp en mångmiljardreserv för sämre tider. För det krävs ett beslut över blockgränsen.

På onsdag nästa vecka ska handlingarna skickas ut till det styrelsemöte i LO som avgör frågan. Till dess måste facken och socialdemokraterna bli överens. Och ett tyst godkännande finnas från Leijonborg och Svensson.

Lena Mellin