FN evakuerar observatörer från Iraks säkerhetszon

NYHETER

KUWAIT

Samtliga i den FN-styrka som bevakar gränsen mellan Irak och Kuwait (Unikom) har evakuerats från området på den irakiska sidan, meddelade FN på torsdagen.

Vid ett anfall mot Irak kommer USA:s styrkor att behöva ta sig förbi den demilitariserade zonen. FN:s evakuering uppgavs vara en ren försiktighetsåtgärd inför ett eventuellt USA-anfall.

– Det är mycket tyst och lugnt, men vi vill inte överraskas, sade FN-talesmannen Daljeet Bagga.

Unikom meddelade i onsdags att man tillfälligt skulle flytta observatörer från avlägsna platser i den demilitariserade zonen, men tillade samtidigt att FN-medarbetare skulle stanna på båda sidor om gränsen.

Den demilitariserade zonen sträcker sig en mil in i Irak och fem kilometer in i Kuwait. Bara FN-personal och irakiska och kuwaitiska gränsvakter har tillåtelse att röra sig i området.

Tiotusentals amerikanska och brittiska soldater har utposterats i Kuwait inför ett eventuellt Irakkrig.

TT-Reuters