Riksdagen ska bli som ny igen

NYHETER

Riksdagskammaren har inte renoverats sedan inrättandet.

För 20 år sedan.

- Det behövs en upprustning, säger riksdagsdirektören Anders Forsberg.

Foto: URBAN ANDERSSON
Slitna väggar, dåliga utrymningsvägar, problem för rullstolar - och alldeles felmöblerat. Inte konstigt om många riksdagsmän föredrar att vara någon annanstans. Men om tre år kan plenisalen vara helt förvandlad. Till det bättre.

Inredningen är sliten i plenisalen, vanligtvis kallad kammaren. I ett första steg ska lokalen handikappanpassas, de slitna väggpanelerna bytas ut och utrymningsmöjligheterna förbättras.

Är lokalen säker vid en brand?

- Det finns olika utrymningsvägar men vi behöver förbättra det ytterligare. Man kan ta sig ut via läktaren men utrymningsvägarna från plenisalen behöver bli bättre.

Brand- och handikappanpassningen kommer att ske under somrarna 2004 och 2005.

- Handikappanpassningen är väldigt viktig. En rullstolsbunden kan i dag inte komma fram till talarstolen, säger Forsberg.

Och året därpå kan det vara dags för de stora förändringarna. Kammaren kan få ett helt nytt utseende.

- Ett förslag är att ledamöterna ska sitta tätare. Möbleringen kan då följa den u-modell som är vanlig i många parlament. De ledamöter som deltar i en debatt kan sitta långt fram nära varandra.

Beslutet om ett ansiktslyft för kammaren kommer riksdagen att fatta i budgeten för 2006.

Claes Petersson