"Målet är fred 2005"

Bush och Blair i täten för ny fredsplan i Mellanöstern

NYHETER

Krisen mellan Israel och palestinierna ska vara löst senast 2005.

Det menade USA och Storbritannien, som återuppväckte fredsprocessen på fredagseftermiddagen.

Enligt Storbritanniens premiärminister Tony Blair är målet att nå fred år 2005.

Det var USA:s president George W Bush som tog upp frågan om den inflammerade konflikten i Mellanöstern igen.

Bush lovade i ett direktsänt kort tv-uttalande från trädgården i Vita Huset att personligen engagera sig i en så kallad Roadmap, en vägvisare för fred som EU, Ryssland, FN och USA arbetat fram.

Så snart palestinierna presenterar en ny premiärminister med både makt och mandat att på ett fredligt sätt föra ett nytt Palestina framåt sätter USA planen i verket.

Bush kritiserade bosättningar

Bush påpekade att palestiniernas näste premiärminister måste ha verklig makt och auktoritet och att både Israel och den palestinska myndigheten måste delta i processen. Han uppmanade också bägge sidor att röra sig framåt från sina respektive fästen.

- Israels regering måste, i takt med att hotet om terror försvinner, vidta konkreta åtgärder för att stödja en palestinsk stat och arbeta så snabbt som möjligt mot en slutlig lösning, sade Bush.

"Måste motsätta sig terrorism"

Han kritiserade också stödet till de islamistiska extremister som genomför terrordåd mot Israel.

- Arabstaterna måste motsätta sig terrorism och stödja bildandet av ett fredligt och demokratiskt Palestina.

Utspelet från Bush och Blair sågs från palestinskt håll med skepsis.

Bland annat efterfrågades det konkreta innehållet i den så kallade Roadmapen.

Toppmöte på Azorerna på söndag

Flera bedömare menade också att utspelet var ett sätt att dämpa och leda bort kritiken från USA inför det hotande kriget i Irak.

Både Bush och Blair träffar på söndag den spanske premiärminister José Maria Aznar vid ett toppmöte på Azorerna.

Man ska diskutera Irak och försöka hitta en väg att få FN:s säkerhetsråd att ställa sig bakom ett anfall mot Irak.

Caroline Olsson