Läkare i glesbygd kan få sänkt skatt

Högutbildade ska lockas ut i landet

NYHETER

STOCKHOLM.Sänkt skatt i tre år.

  Så ska svenska civilingenjörer och läkare lockas att bosätta i glesbygden, föreslår en statlig utredning.

 Enmansutredaren Jörgen Andersson, tidigare näringsminister, har sedan i höstas tittat på hur rörligheten på arbetsmarknaden kan öka. Han utreder bland annat hur fler ska förmås flytta till tillväxtregioner, men också hur man ska få nyckelpersoner att bosätta sig i de områden som har svårt att rekrytera.

  I dag är det möjligt för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner som tillfälligt jobbar i Sverige att få skattelättnader.

Gäller tre år

  Enligt vad Sveriges Televisions Rapport erfar innebär Jörgen Anderssons förslag bland annat att en så kallad expertskatt införs även för svenskar. Specialister som flyttar till glesbygdsområden och mantalsskriver sig där föreslås få sänkt skatt under tre år.

  Det kan handla om exempelvis civilekonomer, civilingenjörer, läkare eller tandläkare. En förutsättning för skattelättnaden är att länsarbetsnämnderna konstaterat att experterna inte kan rekryteras lokalt.

  De berörda länen är Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Värmland, Västerbotten och Västernorrland. Vissa kommuner - Härnösand, Luleå, Piteå, Sundsvall och Umeå - är dock undantagna i förslaget.

Kostar 205 miljoner

  Skattelättnaden innebär att nyckelpersonerna bara behöver skatta för 75 procent av inkomsten under treårsperioden. För en person som tjänar 600 000 kronor om året innebär det en skattelättnad på ungefär 80 000 kronor.

  Om 1 000 personer beviljas skattelättnaden betyder det en kostnad på 205 miljoner kronor för staten.

  TT har talat med Jörgen Andersson, men han vill inte kommentera utredningen förrän den har presenterats för arbetslivsminister Hans Karlsson den 9 april.

TT