5 000 dog av gasen

NYHETER

De kemiska bombningarna av Halabja och kringliggande byar krävde 5 000 offer men var bara en liten del av den så kallade Anfalkampanjen mot kurderna i Irak.

Foto: MUSTAFA CAN
Statyn i Halabja, gjord efter den klassiska bilden till väns-ter.

Kampanjen initierades 1988 av Saddam Husseins kusin Ali Hassan Majid. Drygt 200 000 kurder mördades och 4 000 byar förstördes.

Ett läkarteam har undersökt drygt

10 000 överlevande. Deras studier visar att de överlevande drabbats av bland annat följande:

Många cancerfall.

Svagt immunförsvar.

Sämre matsmältning.

Sömnrubbningar, depressioner, aggressivitet.

Blindhet eller försämrad syn.

Kvinnorna blev oftast infertila. Många av barnen som fötts av överlevande kvinnor har antingen dött vid födseln eller blivit handikappade.

Mustafa Can