Ok att porrsurfa på bibliotek

NYHETER

MALMÖ

Det surfas en hel del efter porr på bibliotekens besöksdatorer och en del bibliotek försöker förhindra det. Men det kan strida mot grundlagens garanti om yttrandefrihet.

En del bibliotek spärrar pornografiska sidor eller exempelvis hemsidor med sökordet "sex". Justitiekanslern (JK) Göran Lambertz förklarar det möjliga brottet mot yttrandefriheten så här:

- Det beror på vem som står bakom sidan. Yttrandefrihetslagen skiljer på massmedieföretag och vanliga företag, säger Lambertz till Sydsvenska Dagbladet.

- Om biblioteken spärrar en sida som har lagts ut av till exempel en porrtidning så är detta ett grundlagsbrott.

Brandvägg

Rutinerna för att stävja porrtittandet är enligt tidningen olika från bibliotek till bibliotek. I Ystad har stadsbiblioteket sedan fyra år en brandvägg som gör det möjligt att spärra sidor med olämpligt material. Varje dag går IT-bibliotekarien Ingrid Svensson igenom listan över vilka sidor som har besökts.

- Hittar jag sidor som innehåller porr spärrar jag dem, säger hon.

Ingrid Persson, bibliotekarie på Ystadsbiblioteket, blir förvånad över vad grundlagen säger därvidlag:

- Oj, det visste jag inte. Då får vi kanske sluta spärra sidorna. Vi vill ju inte bryta mot lagen.

Några bibliotek har infört åldersgränser på 16 år för att få surfa, andra planerar personliga inloggningskoder kopplade till lånekortet.

Orimliga konsekvenser

I Malmö har stadsbiblioteket diskuterat möjligheten att spärra vissa ord som till exempel sex. Men datasystemchefen på biblioteket anser att det skulle vara djupt obehagligt med censur av informationstillgängligheten på nätet. Han pekar också på orimliga konsekvenser.

- Sidor från RFSU skulle falla bort, säger han.

Samma sak med barnboken "Sex små grisar" liksom nätsidor om musikgruppen Sex Pistols.

En undersökning av två biblioteks- och informationsvetare på Lunds universitet hösten 2001 visade att tre av hundra sidor som besöktes från bibliotekets datorer var pornografiska. Placeringen av datorerna har nu setts över, eftersom det mesta porrsurfandet skedde på mer undanskymda platser.

TT