Hu Jintao Kinas nye president efter Jiang Zemin

NYHETER

PEKING.Med klassisk kommunistisk pomp och ståt möblerade Kina på lördagen om i landets högsta statsledning. Kommunistpartiets ledare Hu Jintao utsågs till president för de närmaste fem åren efter Jiang Zemin, vars mandattid löpt ut. Jiang återvaldes dock till den mäktiga posten som landets högste militära ledare, ordförande i Centrala militärkommissionen.

 I november i fjol lämnade Jiang över ordförandeposten i kommunistpartiet till den 60-årige Hu. Nu tar Hu över också statschefsposten sedan Jiang innehaft den i tio år.

  Förändringen ses som Kinas första ordnade maktskifte inom statssektorn sedan folkrepubliken grundades 1949. Hu fick 2 937 av nationella folkkongressens närmare 3 000 röster. Fyra röstade mot och fyra lade ner sina röster.

  Ny vicepresident blev den avgående presidentens nära vän Zeng Qinghong. Till talman i kongressen, landets näst högsta politiska post, valdes Wu Bangguo. Han efterträder Li Peng, 74 år.

Makten över gevären

  Genom att behålla posten som ordförande i Centrala militärkommissionen (CMC) kvarstår Jiang Zemin åtminstone på kort sikt som Kinas högste ledare. Ordföranden i CMC är mycket mäktig, och den posten var den enda höga som Jiangs företrädare Deng Xiaoping innehade under det årtionde då han var landets obestritt högste ledare.

  Ordförandeposten där ger Jiang, och inte Hu, sista ordet över kontrollen över den 2,5 miljoner man starka försvarsmakten som historiskt har haft mycket stort inflytande i jättelandet.

  Valet av Zeng Qinghong till vicepresident stärker ytterligare Jiangs position. Enligt Kinas författning tillträder Zeng som president om posten av någon anledning plötsligt skulle bli vakant.

  På söndagen ska folkkongressen utse en ny premiärminister efter den avgående Zhu Rongji. Valet faller sannolikt på Wen Jiabao, och när dennes nya regering kungörs på måndag har det kinesiska kommuniststyret fullbordat sitt maktskifte till vad som kallas "fjärde generationens" ledare. Första generationen anfördes av revolutionsledaren Mao Zedong, andra av Deng Xiaoping och tredje av Jiang Zemin.

Styre ur kulisserna?

  Avgående kinesiska ledare har inte för vana att bara stiga tillbaka och låta efterträdarna styra och ställa som de vill. Regeln är snarare att de ur kulisserna fortsätter att dra i maktens tåtar för att få fullbordat vad de inte själva hann göra klart och för att säkra sig en plats i historien. Jiang Zemin lär inte bli något undantag, menar bedömare.

  Även om de senaste personförändringarna i statens och partiets högsta skikt har hyllats som den mest genomgripande politiska omvälvningen på ett decennium, ifrågasätter många hur mycket makt som egentligen bytt händer. Som CMC-chef fortsätter Jiang Zemin att ha tungt inflytande på Kinas utrikes- och säkerhetspolitik, områden som länge varit av mycket stor betydelse för landet.

  Samtidigt, påpekar analytiker, har yngre politiker som Hu Jintao och Wen Jiabao snabbare än väntat lagt fram egna politiska åsikter och handlingsprogram. Jiangs beslutsamma försök att behålla mycket av makten är inte oomstritt.

TT-AFP