Svensk beredskap för nya dödssmittan

WHO ber flygbolag rapportera misstänkta fall

NYHETER

WHO uppmanar flygbolag vara uppmärksam på passagerare med symptom på den nya farliga lunginflammationen.

- Vi vill uppmana svenskar som varit i de aktuella områdena och insjuknat med luftvägsinfektion, muskelvärk och feber att ta kontakt med sjukvården, säger Karl Ekdahl, statsepidemiolog och docent vid Smittskyddsinstitutet.

Den nya okända lunginflammationen har spridits mycket snabbt i Asien. På bara en vecka har minst 150 misstänkta fall rapporterats.

De första insjuknade i Guangdongprovinsen i Kina.

Nästa larm kom från Singapore, Hongkong och Hanio i Vietnam.

- Det har hänt en hel del sedan i går. Nu har vi fått ytterligare rapporter från sjukhus i Taiwan och på Filippinerna, plus flera misstänkta fall i Kanada, säger Klas Ekdahl till aftonbladet.se.

- Dessutom har en man från Singapore på väg hem från New York förts av planet vid en mellanlandning i Frankfurt och isolerats på sjukhus.

Hög beredskap i hela världen

Efter WHO:s globala resevarning är beredskapen hög inför en eventuell epidemi.

- Resevarningen innebär att flygpersonal direkt från planet ska meddela myndigheterna om man har ett misstänkt fall ombord och patienten ska tas omhand direkt när planet landat.

Karl Ekdahl påpekar att det trots larmen inte finns någon större anledning till oro.

- Än så länge har alla rapporter varit lokaliserade till sjukhus. Enda undantaget är de misstänkta fallen i Kanada. Men det talar ändå för att det krävs en ganska nära kontakt med en svårt sjuk person för att man ska bli smittad.

Finns ingen medicin

Problemet för sjukvården är att man ännu inte har någon bot.

Man vet inte ens vilket smittämne som orsakar den svåra lunginflammationen som hittills har kostat flera människor livet.

- Det enda samband vi har är sjukdomsbilden plus tid och plats. Men det är tillräckligt för att säga att det finns ett epidemiologiskt samband, säger Karl Ekdalh.

- Det mest bekymmersamma är att vi inte har något smittämne. Det enda vi vet är att det inte handlar om fågelinfluensa och det finns mycket som talar för att det handlar om ett virus.

Stämmer det kan sjukdomen bli svårare att bota.

Sannolikt ett virus

- Bakterier svarar ofta snabbt på behandling. Virus är rent allmänt betydligt mer svårbehandlat och det finns också färre preparat i arsenalen.

Om smittämnet visar sig vara helt nytt kan det ta tid att både typbestämma och hitta ett läkemedel som biter.

- Första steget är att hitta smittämnet och sedan på olika sätt hitta genupppsättningen. Och är det trots allt en influensa kan man sedan ta fram ett vaccin, säger Klas Ekdahl.

Risken liten i Sverige

I Sverige är den vanligaste orsaken till en vanlig lunginflammation pneumokocker.

Om smittan når blodet är dödligheten cirka tio procent.

Skulle den nya smittan drabba Sverige kommer drabbade att isoleras i enkelrum.

- Men vi bedömer risken för ett större utbrott i Sverige som mycket liten även om smittan kommer hit, säger Klas Ekdahl.

- Det vi fruktar mest är nog att alla med symptom på luftvägsinfektioner tror att de fått det här och tar sig till sjukhus. Då brakar vårdapparaten ihop.

Caroline Olsson