Krigar för Gud - och USA

Fältpastor Payton har redan startat korståget

Foto: PETER KADHAMMAR
Guds kamp i öknen - Fader, stärk deras tro när de är svaga, ber fältprästen Earl Payton för de amerikanska soldaterna. Han åker runt mellan baserna i öknen och försöker ingjuta mod i trupperna inför det eventuella kriget mot Irak som kan sätta igång när som helst de närmaste dagarna."
NYHETER
I ett tält mitt i öknen håller fältpastor Payton ett av sina bönemöten.

EN AMERIKANSK BAS, KUWAIT.

När fältprästen, pastor Earl Payton, öppnar bönen ställer han en fråga till de unga soldaterna:

- En soldat måste vara redo. Arméer måste vara redo. Kan ni säga varför?

- För att kunna komma hem igen, svarar en ung man.

- Ni ska vara redo därför att ni inte vet vad ni kommer att möta. Men ni kommer att klara det, för ni får er styrka från Jesus. Inte ens om ni vandrar i dödsskuggans dal har ni något att frukta.

Besöker batterier

Pastor Payton åker denna dag runt mellan olika batterier med Patriotmissiler. De är placerade vid potentiella mål, som flygbaser och viktiga förläggningar.

- Nu råder lugnet före stormen, säger pastor Payton. Men ni är redo, för ni bryr er om era kamrater och ni sätter er tillit till tron.

Bakom pastorn, på ett dammigt brunlaminerat bord, ligger biblar i kamouflagefärger. På omslaget står det: "För Gud och land". På bordet ligger också små paket som innehåller broschyrer med bibelord från en organisation som heter "Korståg för Kristus".

När pastorn började sin rundresa tidigt på morgonen berättade radionyheterna om islamiska ledare i Bagdad som säger att Gud är på Iraks sida. Gud kommer att leda Irak till seger.

Överstelöjtnant

Pastor Payton, som har överstelöjtnants grad, hörde inslaget men fäster inget avseende vid det. Nu knäpper han sina händer och leder bönen:

- Fader, vi är så tacksamma för dessa soldater.

Vindpustar driver upp moln av damm i det bländande solskenet utanför tältet. En generator smattrar.

- Fader, stärk deras tro när de är svaga.

Efter bönen småpratar pastorn med soldaterna. Finns det några av era kamrater som klagar? frågar han. Några som gnäller?

Nej, svarar de. Alla är på topp, redo att göra vad som måste göras.

Pastorn fortsätter till nästa bas. "Vakterna har tillstånd att använda dödligt våld", varnar en skylt vid kontrollposten.

Soldaterna väntar

Pastor Payton stiger ur jeepen. Radionyheterna har fortsatt att prata om att Gud står på Iraks sida. Han stiger ut i den mjöliga sanden och in i ett tält där sju soldater väntar. De sitter på bänkar vid rangliga bord, lite blyga, försagda inför prästen som också har så hög militär rang.

Han pekar på dem en och en och frågar:

- Är det något särskilt du vill be för?

De flesta svarar familjen, vänner, barnen. Men en menig, Joseph Scott, säger:

- Jag vill be för världens ledare så att de söker råd hos en högre makt de närmaste dagarna.

Bomullsduken färgar ljuset i tältet gult. Genom öppningen på kortsidan kan man se ett av basens sex Patriotbatterier, en stor låda riktad mot himlen. Lådan innehåller fyra missiler.

- Fader, vi ber dig att hjälpa president Bush... och andra ledare... att fatta rätt beslut, säger pastor Payton.

Efter bönen sätter han sig vid ett bord och pratar med soldaterna.

Fuktiga ögon

- Om ni läser Bibeln ensamma eller tillsammans är det lämpligt att läsa om kung David. Han var Israels största kung. Men han var också soldat. Han förstod de beslut en ledare måste fatta. Och han förstod soldaternas umbäranden.

20-årige Ryan King har fuktiga ögon och nickar när pastorn pratar.

- Vårt hopp ska stå till Gud och Kristus. Bibeln säger: När bergen skakar och jorden rör sig är Gud mitt skydd.

Menige King nickar.

- Rädsla paralyserar tron. Vi får mod av varandra, av att vi stödjer varandra.

Pastor Payton avslutar stunden med ytterligare en bön.

Kors på mössan

- Gud bevare löjtnant Corbiss, dessa soldaters chef, och våra andra ledare.

Utanför tältet sjunker solen; Patriotbatterierna kastar långa skuggor. Soldaterna återgår till sina arbetsuppgifter. Pastor Payton sätter på sig sin fältmössa. Den har ett litet kors framtill.

Det har varit en lång dag, och radionyheterna har inte längre något om att Gud står på Iraks sida.

Peter Kadhammar