Flygbolag inför särskilda smittregler

Kabinpersonal ska lära sig se symptomen på den farliga sjukdomen

NYHETER

WHO utfärdade i helgen en så kallad resevarning.

Den riktas i första hand till flygbolag flyganställda, som nu uppmanas vara extra vaksamma.

- När misstänkta fall dyker upp i internationell flygtrafik ska myndigheterna meddelas direkt från planet, säger Karl Ekdahl, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet.

Svenska myndigheter har skärpt vaksamheten men inte utfärdat några särskilda restriktoner för resenärer som tänker besöka platser där smittan konstaterats.

- Än så länge har alla utbrott med undantag för Kanada varit lokaliserade till sjukhus och drabbat sjukvårdspersonal, säger Karl Ekdahl till aftonbladet.se.

- Det talar för att det ändå krävs ganska nära kontakt med en svårt sjuk person för att man ska smittas.

WHO:s uppmaning beskriver symptomen på smittan, som fått förkortningen SARS.

Hög feber, 38 grader C eller mer.

Ett eller flera tecken på luftvägsinfektion, inklusive hosta och svårigheter att andas.

Nära kontakt med en person som konstaterats ha de nya smittan (till exempel sjukvårdsanställda eller familjemedlemmar)

Nyligen besökt platser där den nya smittan förekommer.

Om en passagerare drabbas av symptom ska myndigheterna på planets ankomstort omedelbart underrättas.

Flygplatsen ska också underrättas om att man kan ha ett fall av den nya smittan ombord.

Både övriga passagerare och besättning på det aktuella planet ska lämna information till myndigheterna om var de kan kontaktas de närmaste 14 dagarna framåt.

WHO påpekar att det i dagsläget inte finns anledning att kvarhålla passagerare som inte visar symptom på sjukdom.

Sjuka passagerare ombord ska inte ges någon form av medicin, eftersom smittan hittills inte svarat på några kända läkemedel.

Ett plan som haft smittade passagerare ombord ska descinficeras.

Caroline Olsson