Höjd beredskap i Sverige

NYHETER

Smittskyddsinstitutet har höjt beredskapen och manar nu svenskar till vaksamhet.

Ekdahl.

Personer som rest i drabbade områden och har symptom bör omedelbart kontakta en infektionsklinik.

- Den som nyligen varit i Hongkong, Singapore, Hanoi eller Guangdong-provinsen i Kina och efter hemkomsten insjuknat med feber, muskelvärk och luftvägsinfektion bör ta kontakt med en infektionsklinik, säger Karl Ekdahl på Smittskyddsinstitutet.

Hittills har inga misstänkta fall av sjukdomen rapporterats i Sverige, men många oroliga svenskar har under helgen ringt till Smittskyddsinstitutet för att få veta mer.

- Det ringer jättemånga som har varit ute och rest och är oroliga, men ingen som både har rest och är sjuk, säger Karl Ekdahl.

I helgen har institutet ökad beredskap för att ta emot prover på misstänkta fall av atypisk lunginflammation, som sjukdomen kallas.

- Med möjlig spridning till flera länder och en hög smittsamhet finns all anledning att ha en hög beredskap för detta. Vi vet inte riktigt var det kommer att landa.

Någon anledning att varna för att resa till de drabbade länderna finns dock inte i dag, enligt Karl Ekdahl.

Sprids genom luften

Kerstin Nilsson