Var är risken störst – experten ger svar

NYHETER

Oron för det nya dödsviruset blir allt större.

Många oroliga människor hör av sig till myndigheterna i Sverige.

Smittskyddsinstitutets Karl Ekdahl svarar här på några av de vanligaste frågorna om SARS - Severe acute respiratory syndrome.

Foto: ROGER SCHEDERIN
Smittskyddsinstitutets expert Karl Ekdahl svarar på frågor om den nya farliga epidemin.

Hur stor är risken att dö om jag blir sjuk?

- Hittills har fyra nya dödsfall konstaterats ute i världen. Man känner till 150 sjukdomsfall, men det finns förmodligen många fler. Dödligheten är alltså ganska låg, betydligt lägre än för många andra lunginflammationer som vi känner till.

Hur stor är risken att jag smittas?

- Det vet vi inte.

Var löper jag störst risk att smittas?

- Förmodligen i Hongkong, flera smittkedjor har spårats dit.

Törs jag åka till Hanoi eller till Hongkong?

- Knepig fråga. Man måste göra ett personligt avvägande. Vi avråder ingen från att resa om inte UD gör det. En sådan varning skulle få enorma konsekvenser, alla charterresor skulle ställas in och alla reseförsäkringar skulle upphöra att gälla för dem som ändå åker.

- Men det finns sannolikt en smittspridning ute i samhället vars omfattning vi inte känner till.

Hur skyddar jag mig?

- Det går inte eftersom vi inte känner till smittan. Antingen åker man dit och tar en okänd risk eller också stannar man hemma.

Kan jag äta och dricka normalt?

- Ja, det här handlar om en luftvägssmitta.

Vilka är de tidigaste symptomen?

- De första symptomen påminner om influensa; hastig feber, muskelvärk, halsont och hosta. Sedan kan lunginflammation och i enstaka fall svår andningspåverkan som kräver respiratorvård tillstöta.

När ska jag misstänka att jag blivit sjuk?

- Den som har vistats i något av de områden där sjukdomen rapporterats och får högre feber än 38 grader och övriga symptom bör kontakta sin infektionsklinik.

Vad känner man till om smittämnet?

- Mycket talar för ett virus. Men smittämnet är inte identifierat. Antagligen är det ett hittills okänt smittämne eller en ovanlig variant av ett tidigare smittämne.

- Därför kan vi inte uttala oss säkert om smittsamhet och inkubationstider.

Finns det någon effektiv behandling?

- Bredspektrumantibiotika och de få läkemedel som finns mot virus har inte varit särskilt verksamma. Behandlingen har främst varit inriktad på att underlätta andningen. Flera patienter har därför vårdats i respirator.

När kommer ett vaccin?

- Först måste vi veta vad det är för smittämne vi har att göra med. Det är bara när det handlar om influensa som vi relativt snabbt kan få fram nya vacciner, det brukar ta några månader. Att ta fram andra vaccin kan ta väldigt lång tid, upp emot tio år.

- Om det visar sig att den här sjukdomen skulle vara ett globalt hot kan vaccinet kanske komma snabbare, främst därför att man tubbar på den vanliga säkerheten. Men vi talar ändå om år.

Svante Lidén