Kronofogdebussen kommer till ett torg nära dig

NYHETER

Var fjärde kronofogde försvinner inom några år.

Det blir den troliga konsekvensen av de besparingar myndigheten måste göra.

I framtiden får medborgarna besöka en ambulerande fogde-buss när de behöver kronofogdens service.

Det är i alla fall ett av förslagen som regionkronodirektören Anders Brännholm framför till Ekot:

– En tanke är att man kanske skulle ta motsvarande en bokbuss eller blodgivarbussar och åka ut till ett torg någonstans och ställa sig där en dag i veckan, så att gäldenärer, ingivare eller andra medborgare kan komma till oss på ett väldigt behagligt och behändigt sätt, säger han.

De kommande sex åren ska kronofogdemyndigheten genomföra kraftiga besparingar. De innebär att var fjärde kronofogde kan få lämna jobbet.

Går i pension

Många av tjänsterna är idag besattta av personer som går i pension de närmaste åren och de tjänsterna försvinner sedan.

De tio kronofogdemyndigheter och ska bli en stor inom ett år.

Många lokala kontor kommer att läggas ned, vilka är ännu inte klart.

Anders Brännholm som är regionkronodirektör för Östergötland och Jönköpings län, tror att en ambulerande myndighet i buss kan vara ett bra sätt att ersätta de kontor som försvinner.

Inte långt borta

– Det skulle finnas blanketter, det skulle finnas en dator så att vi kunde koppla upp oss till vårt centrala system, avgränsade områden i bussen där man kan ha samtal, säger Anders Brännholm.

– Det är ett utav de scenarier som finns, och jag tror inte att det är så där långt borta faktiskt. Vi pratar om 2009-2010, säger han till Ekot.

Simone Söderhjelm